Nieuws

MantelzorgNL zet zich in voor vergunningsvrije mantelzorgwoningen

Wij maken ons er zorgen over of mantelwoningen in de nieuwe Omgevingswet vergunningsvrij blijven. Zoals nu het geval is. Daarom stuurden wij samen met andere partijen een brief naar de Tweede Kamer. Eind van de maand is hierover een debat.

Mantelzorg dichtbij

De overheid wil dat we meer voor elkaar zorgen, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een mantelzorgwoning helpt daarbij, omdat mensen dan dichtbij elkaar kunnen wonen om voor elkaar te zorgen.

Hier is steeds meer vraag naar, zo merken we ook aan onze Mantelzorglijn, waar veel vragen binnenkomen over mantelzorgwoningen.

Daarom willen we ook dat de mogelijkheid tot vergunningsvrije mantelzorgwoningen blijft bestaan en niet wordt ingeperkt. We gaan het debat volgen, en hopen dat de Kamerleden zich ervoor inzetten dat mantelzorgwoningen vergunningsvrij blijven!

Kamervragen

De VVD heeft inmiddels Kamervragen gesteld over onze brief.

We stuurden de brief samen met de ANBO, KBO-PCOB en de Patiëntenfederatie.

Meer informatie