Nieuws

MantelzorgNL stuurt brief naar de Tweede Kamer over bezoekregeling verpleeghuizen

Morgen is er weer een debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom corona. Ook de bezoekregeling in de verpleeghuizen zal weer aan de orde komen. MantelzorgNL trekt hierin samen op met Alzheimer Nederland, Patiëntenfederatie, KBO-PCOB, en Ieder(in) en stuurde daarom een brief naar de Kamerleden.

Versoepeling

In de brief benadrukken we dat we blij zijn met de versoepeling van de bezoekregeling. We hopen dat verpleeghuizen met de bewoners en mantelzorgers kijken wat het beste bij hun situatie past.

Alhoewel er weer meer aandacht komt voor kwaliteit van leven, zijn we er nog niet. Daarom pleiten we er onder andere voor dat bewoners en hun mantelzorgers goed geïnformeerd en betrokken worden over wat, wanneer en hoe bezoek mogelijk is in hun instelling.

We krijgen nu nog veel signalen van mantelzorgers dat het niet altijd duidelijk is welke besluiten waarom worden genomen. Dit leidt soms tot onbegrip en verwarring. We raden mantelzorgers in zulke gevallen aan om contact op te nemen met de cliëntenraad van de instelling.

Ook vragen we aandacht bij de Kamerleden voor de langere termijn. Bij besluiten die nog gaan komen moet de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners én de situatie van mantelzorgers goed worden meegewogen. Vooral met het oog op de toekomst, waarin een tweede golf besmettingen niet is uitgesloten.

Meer weten?