Nieuws

MantelzorgNL vraagt nieuwe kabinet aandacht voor positie van mantelzorgers

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer met het nieuwe kabinet over de plannen voor de gezondheidszorg in de komende jaren. We vragen de Kamerleden aandacht voor goede respijtzorg, het versterken van de positie van mantelzorgers en dat er niet bezuinigd wordt op ondersteuning maar juist geïnvesteerd.

In de coronacrisis hebben we gezien wat ons allemaal nog te wachten staat. Zo was er vaak minder zorgpersoneel beschikbaar en moesten mantelzorgers zelf veel opvangen. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten, maar juist nu actie ondernemen dat dat in de toekomst beter geregeld wordt. Daarom vragen we het nieuwe kabinet de zorg anders te organiseren, waarin mantelzorgers goed ondersteund worden. Daardoor kunnen mensen zorgen op een manier die in hun leven past.

Betere positie voor mantelzorgers

Daarnaast schreven we samen met de Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, KBO-PCOB, Anbo en Alzheimer Nederland een brief aan het nieuwe kabinet.

Daarin doen we voorstellen over hoe professionele zorgverleners beter kunnen samenwerken met mantelzorgers. En hoe het kabinet ervoor kan zorgen dat mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden door bijvoorbeeld de uitbreiding van financiële regelingen en verlof.

Ook zij we er voorstander van dat er meer geld naar welzijn gaat, zodat mantelzorgers al eerder ondersteund kunnen worden, en niet als het eigenlijk al te laat is.

Wil je meer hierover weten?

Lees dan onze brief voor het debat van vanmiddag

Lees de brief die we samen met de Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, KBO-PCOB, Anbo en Alzheimer Nederland hebben geschreven.