Nieuws

Meer druk op mantelzorgers

Nederland vergrijst. Dat betekent dat er steeds meer ouderen zullen zijn, die zorg nodig hebben. Wanneer zij zorg nodig hebben, dan is mantelzorg daarvan een belangrijk onderdeel. Het aantal mantelzorggevers zal echter vrijwel gelijk blijven, terwijl het aantal ouderen dat afhankelijk is van mantelzorg zeer fors gaat stijgen. Kortom, de druk op mantelzorgers wordt in de toekomst groter. Dit blijkt uit de toekomstverkenning ‘Mantelzorg aan ouderen in 2040’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Minder mantelzorgers beschikbaar per oudere

Tussen 2018 en 2040 stijgt het aantal mantelzorgontvangers onder zelfstandig wonende 75 plussers met bijna 70%. Het aantal mantelzorgers stijgt met 7%. Waar in 2018 tegenover elke oudere die mantelzorg ontvangt nog bijna 5 mantelzorgers stonden, zullen er in 2040 nog slechts 3 mantelzorgers beschikbaar zijn.

Effect krimpgebieden nog sterker

Vooral in regio’s buiten de Randstad zal de daling van het aantal beschikbare mantelzorgers nog sterker zijn. In deze krimpgebieden zal de verhouding beneden de 3 beschikbare mantelzorgers zakken. Het is van belang om tijdig op de daling van het aantal mantelzorgers te anticiperen.

Mantelzorg op schouders van ouderen

Ook de mantelzorger wordt gemiddeld ouder en zal steeds vaker een 75-plusser zijn. Oudere mantelzorgers geven vaak veel uren zorg, dikwijls aan hun zorgafhankelijke partner. Zij lopen hierdoor een groter risico op overbelasting terwijl zij minder goed de weg weten naar ondersteuning. Gemeenten en thuiszorgorganisaties zouden met name bij deze groep moeten signaleren wat de belastbaarheid is van mantelzorgers en wat de (latente) behoefte aan ondersteuning is.

MantelzorgNL:

‘Dit vraagt erom dat we serieus werk maken van hoe mensen en in de toekomst voor elkaar kunnen zorgen. Je moet weten waar je aan toe bent en in welke mate je een beroep kunt doen op hulp en ondersteuning.’

Meer informatie