Nieuws

Meld vermoeden van ontspoorde mantelzorg

Mantelzorg kan ontsporen in een vorm van huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Niet uit kwade opzet. Maar door overbelasting, onwetendheid of onkunde. Er is vaak sprake van twee slachtoffers.

MantelzorgNL roept vandaag, op de Internationale dag tegen Ouderenmishandeling, op om vermoedens van ontspoorde mantelzorg te melden bij Veilig Thuis. Hierdoor komt er meer zicht op de keerzijde van langer thuis wonen, personeelstekorten in de zorg en lange wachtlijsten voor opname.

De meeste (huis)artsen, wijkverpleegkundigen of professionals in de thuiszorg kunnen wel een voorbeeld noemen van ontspoorde mantelzorg vanuit de eigen praktijk. Maar ook een buurvrouw kan opmerken dat een eerst zo zorgzame relatie van een ouder echtpaar verandert.

Iedereen die zich zorg maakt kan contact opnemen met Veilig Thuis. Dat hoeft niet direct over te gaan in een melding. Ook is het mogelijk om eerst alleen te overleggen bij een vermoeden van ontspoorde mantelzorg. Na een melding onderzoekt Veilig Thuis of er meer zorg ingezet kan worden of dat opname noodzakelijk is.

Beschimmeld brood

Ontspoorde mantelzorg kan redelijk onschuldig beginnen, bijvoorbeeld als een tachtigjarige zijn hulpbehoevende partner beschimmeld brood geeft terwijl hij of zij dat zelf helemaal niet doorheeft. Of wanneer bezoek wordt weggehouden bij iemand met dementie omdat het anders te druk is.

Wat ook voorkomt is dat een extra pilletje wordt toegediend zodat de zorgvrager langer rustiger blijft en de mantelzorger wat uit kan rusten. Of iemand slaapt zónder matras op een spiraal bed omdat hij vaak in bed plast, zodat het matras niet hoeft te worden schoongemaakt.

MantelzorgNL: Meer aandacht en actie

MantelzorgNL wil dat er meer aandacht komt voor ontspoorde mantelzorg.

Door de toenemende vergrijzing in Nederland en de personeelstekorten in de zorg komt meer zorg op de schouders van mantelzorgers. Hierdoor neemt ook de kans op overbelaste en ontspoorde mantelzorg toe. MantelzorgNL maakt zich hier grote zorgen over.

Esther Hendriks, bestuurder MantelzorgNL:

 ‘Alle professionals die ik spreek komen overbelaste mantelzorgers tegen en kunnen voorbeelden noemen van ontsporing. Tegelijkertijd komen weinig meldingen binnen. Het is ontzettend belangrijk om zicht te krijgen op de omvang van ontspoorde mantelzorg om daar ook naar te kunnen handelen.’

Bijvoorbeeld door bij opname ook te melden én te monitoren wanneer de oorzaak van de opname te maken heeft met ontspoorde mantelzorg. Op die manier krijgen we beter zicht op de problemen. Daarmee wordt de urgentie van het voorkomen van overbelaste mantelzorg inzichtelijk gemaakt.

Daarnaast wil MantelzorgNL dat het onderwerp bespreekbaar wordt en dat zorgprofessionals handelingsperspectief hebben bij ontspoorde mantelzorg.

Meer informatie

Het landelijke nummer van Veilig Thuis is 0800-2000, online melden kan via www.veiligthuis.nl.

Lees ook het het artikel in Trouw over ontspoorde mantelzorg.