Nieuws

Minder regels voor mantelzorgers

Welke knelpunten ervaren mantelzorgers rond administratie en regelgeving, en wat zijn concrete oplossingsrichtingen hiervoor? Experts en mantelzorgers gingen met deze vraag van het ministerie van VWS aan de slag. Met (Ont)regel de mantelzorg: Schrap- en verbeteragenda als resultaat.

Annette Stekelenburg ‘Minister van Leven’ en Liesbeth Hoogendijk directeur van MantelzorgNL boden 12 september dit rapport aan minister De Jonge aan.

Schrap- en verbeterpunten

Via een Denktank mantelzorg, schrapsessies en een enquête, werkten experts, belanghebbenden en 500 mantelzorgers mee aan dit project. Met 9 schrap- en verbeterpuntenpunten en overschrijdende knelpunten als resultaat. Per punt wordt aangegeven welke actie nodig is en wie daarbij aanzet is.

Voorbeelden:

  • schrappen de herindicatie voor zorgvragers met een chronische, onveranderde zorgvraag
  • vergroten van de zekerheid van mantelzorgers op medehuurderschap als er geen sprake van partnerschap is
  • vereenvoudigen van de mantelzorgverklaring voor een mantelzorgwoning

Visie op mantelzorg

‘Deze publicatie is een eerste stap, maar we zijn er nog niet.’ Aldus Liesbeth Hoogendijk en Annette Stekelenburg namens de Denktank mantelzorg.

‘We willen niet alleen administratieve en procedurele knelpunten helpen oplossen, maar juist ook voorbereid zijn op de toekomst. We dagen alle partijen – binnen en buiten de zorg – uit om te komen tot een gezamenlijke visie op mantelzorg: een Deltaplan mantelzorg’

Meer informatie