Nieuws

Minder wijkverpleging betekent meer druk op mantelzorgers

Voor veel mensen die wijkverpleging nodig hebben, is dat niet beschikbaar of ze krijgen minder zorguren dan gewenst. Dat blijkt uit onderzoek van Actiz over de beschikbaarheid van wijkverpleging.

Het tekort aan wijkverpleging moet door anderen worden opgevangen, waaronder door mantelzorgers. Daardoor neemt de druk op mantelzorgers (nog meer) toe.

Debat in de Tweede Kamer

Morgen 11 mei spreekt de Tweede Kamer met de minister van VWS over wijkverpleging. MantelzorgNL stuurde voorafgaand een brief aan Tweede Kamerleden, waarin we hiervoor aandacht vragen.

MantelzorgNL vindt het belangrijk dat:

  • als de wijkverpleging de zorg minder of niet kan leveren, dit de druk op mantelzorg niet onevenredig verhoogt en wil weten welke maatregelen daarvoor genomen worden
  • als de zorg niet of minder geregeld kan worden, de mantelzorger er niet alleen voor komt te staan om alternatieven te regelen
  • er gewerkt gaat worden aan een betere samenwerking tussen mantelzorgers en betaalde zorgverleners

Meer weten?