Nieuws

Motie combineren mantelzorg en studie aangenomen

Op donderdag 7 maart heeft het CDA Tweed kamerlid Harmen Krul een motie ingediend tijdens een debat met Minister van Onderwijs Dijkgraaf over het hoger onderwijs om de situatie van jonge mantelzorgers binnen HBO opleidingen en op universiteiten te verbeteren.

De motie roept de regering op om in overleg met de Vereniging Hogescholen en MantelzorgNL afspraken te maken waarmee voor jonge mantelzorgers een haalbare combinatie tussen mantelzorg en studie mogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld zoals topsporters ook hun studie kunnen combineren. De bevindingen hiervan zou de regering voor de begrotingsbehandeling OCW 2025 (in het najaar van 2024) naar de Kamer dienen te sturen. Op 12 maart is de motie ter stemming gebracht in de Tweede Kamer en met grote meerderheid aangenomen.

Dit is van groot belang want volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zorgt eén op de vier jongeren van 16 tot en met 24 jaar voor een naaste met gezondheidsproblemen. Voor jonge mantelzorgers kan de combinatie van een opleiding volgen en zorg verlenen erg zwaar zijn. Jonge mantelzorgers zouden baat kunnen hebben bij meer flexibiliteit tussen het zorgen voor een naaste met gezondheidsproblemen en het volgen van een opleiding. Flexibiliteit in het aanbod van hoger onderwijs voor jonge mantelzorgers is daarom dus erg belangrijk.