Nieuws

Nationaal Mantelzorgpanel: Behoeftepeiling aan logeerzorg

Voor het onderzoek naar logeerzorg als vervangende mantelzorg voor ouderen nodigen we je uit om de vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is een samenwerking tussen het ministerie van VWS, Movisie, ANBO en MantelzorgNL.

Logeerzorg

Respijtzorg maakt het mogelijk dat de mantelzorger de zorgtaken tijdelijk kan overdragen. Logeerzorg is een bijzondere vorm van respijt. De (oudere) naaste verblijft dan een paar dagen per week op een andere locatie dan thuis. Dat is niet alleen overdag, maar ook ’s nachts. Vandaar de term logeerzorg.

Behoefte in kaart

Met dit onderzoek willen we de behoefte en het gebruik van logeerzorg in kaart brengen. Met de resultaten van dit onderzoek kan advies worden uitgebracht over hoe de logeerzorg zo kan worden ontwikkeld dat het aansluit op de behoeften van ouderen en mantelzorgers. De vragenlijst wordt zowel uitgezet onder de leden van de ANBO als via het Nationaal Mantelzorgpanel.

Doe mee!

Met de onderstaande link kunt u de vragenlijst starten. U wordt dan doorgestuurd naar de vragenlijstomgeving van Movisie. Invullen van de vragenlijst is anoniem en kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. Behoefteonderzoek logeerzorg. Alvast hartelijke dank voor uw medewerking!