Nieuws

Nieuwe handreiking voor bezoek in het verpleeghuis bij corona

Woont je familielid, vriend of bekende in het verpleeghuis? Dan is het belangrijk dat hij of zij bezoek kan ontvangen en sociale contacten kan onderhouden. Ook voor jou is dat fijn. En als dat nodig is, dat je kunt meehelpen bij de verzorging van je naaste.

Maar hoe kan dat veilig en verantwoord, in deze tijden van corona? Dat staat in de nieuwe handreiking voor verpleeghuizen.

Bezoekplan

Verpleeghuizen krijgen het advies om alvast een bezoekplan te maken. Zo zijn ze voorbereid als een of meerdere bewoners het coronavirus krijgen.

Het is belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van bewoners, naasten en de lokale situatie.

‘Informeer bewoners en mantelzorgers’

Ook is het advies om afspraken met bewoners, naasten, vrijwilligers en medewerkers te bespreken. En hen tijdig en in begrijpelijke taal te informeren over de maatregelen die er gelden rondom corona en bezoek.

Heb je daarna nog vragen als mantelzorger? Dan moet duidelijk zijn bij wie je met je vragen terecht kunt of waar je een toelichting kunt krijgen op de besluiten die er genomen zijn.

‘Ga in gesprek en schrijf afspraken op’

De handreiking adviseert verpleeghuizen regelmatig met bewoners en hun mantelzorgers te overleggen over wat zij belangrijk vinden als het gaat om bezoek.

Denk daarbij aan:

  • Heeft je naaste behoefte aan veel bezoek? Of zijn jullie daarin juist graag terughoudend om de kans op besmetting te voorkomen?
  • Wat zijn voor jullie andere manieren om contact te onderhouden, mocht bezoek door een corona uitbraak minder of niet mogelijk zijn?
  • En draag je als mantelzorger bij aan de zorg voor je naaste, kun je dat dan ook blijven doen als er beperkter bezoek mogelijk wordt?

Over dit soort onderwerpen kun je afspraken maken met het verpleeghuis. Het is handig die afspraken daarna in het dossier van je naaste op te laten schrijven.

Wat kan de cliëntenraad voor jou betekenen

Elk verpleeghuis heeft een cliëntenraad. Daarin zitten bewoners en vaak ook familieleden van bewoners.

De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de directie van het verpleeghuis en kan meedenken over het bezoekplan. Heb je suggesties of vragen, neem gerust contact op met de cliëntenraad om te overleggen. De contactgegevens vind je op de website van het verpleeghuis.

Meer informatie: lees de handreiking

Wil je meer weten over de adviezen in de handreiking?

Download de handreiking: Handreiking bezoek en sociaal contact. Corona in verpleeghuizen

De handreiking is opgesteld door: ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl