Nieuws

Nieuwe pgb-toets vraagt nogal wat van pgb houders

Wat komt er allemaal kijken bij het beheren van een pgb? Afgelopen maandag is een Pgb-toets ingevoerd om hier duidelijkheid over te geven. Het zogenaamde Kader Pgb-vaardigheid.

De toets bestaat uit 10 punten en is ontwikkeld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS en belangenorganisatie Per Saldo.

MantelzorgNL onderschrijft dat er heel wat komt kijken bij het beheren van een Pgb, zoals juridische kennis, communicatieve en administratieve vaardigheden. In de praktijk komt het er ook vaak op neer dat je werkgever bent. Dat is niet niks en ook niet voor iedereen weggelegd. We ondersteunen dan ook dat daar vooraf duidelijke informatie over gegeven wordt.

De 10 punten vragen echter nogal wat van aanvragers en dus ook mantelzorgers. MantelzorgNL zal de uitwerking van deze toets goed gaan volgen. Hoewel het officieel geen middel is om aanvragen toe- of af te wijzen, mag het niet zo zijn dat de toets wordt ingezet door pgb verstrekkers om mantelzorgers via dit kader uit een pgb te weren.

Meer informatie