Nieuws

Ombudsman vraagt minister naar eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd

Minder zorg krijgen, maar nog wel steeds hetzelfde bedrag eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) betalen? Dat voelt onrechtvaardig. Ombudsman Reinier van Zutphen stelt daarover vragen aan minister Hugo de Jonge.

MantelzorgNL herkent deze klachten en sluit zich daarom aan bij deze brief.

Geen zorg, wel eigen bijdrage

De afgelopen maanden ontvingen wij vragen van mantelzorgers die thuis voor hun naaste zorgen vanuit de Wlz. Zij moesten in de coronatijd vaak meer zorg verlenen, omdat er minder of geen zorg meer kwam. Tegelijkertijd moesten zij daarvoor nog steeds de (hoge) eigen bijdrage betalen.

Duidelijkheid in tweede coronagolf

‘Inmiddels zijn we in de tweede coronagolf beland. Het risico bestaat dat zorg en ondersteuning ook nu niet (voldoende) kan worden geleverd. Het is van belang dat burgers duidelijkheid krijgen over wat dit betekent voor de inning van de eigen bijdragen en waar burgers terechtkunnen met vragen hierover.’

Ombudsman Reinier van Zutphen

 

Waar gaan de klachten over?

De Ombudsman ontving klachten over het innen van de eigen bijdragen Wmo en Wlz over maanden waarin geen of nauwelijks zorg is ontvangen. De mantelzorger werd hierdoor extra belast.

Maar ook over het betalen van een eigen bijdrage, terwijl tijdelijk geen gebruik is gemaakt van een plek in een zorginstelling.

Verschil in aanpak

Als burgers dit aankaarten bij het CAK, dan worden zij soms heen en weer gestuurd tussen hun gemeente, de zorgaanbieder, het zorgkantoor en het CAK.

Ook hoort MantelzorgNL dat zorginstellingen of andere zorgaanbieders verschillend omgaan met de situatie. De een zet de zorg administratief stop, waardoor tijdelijk geen eigen bijdragen worden berekend. De andere aanbieder zegt dat dit niet kan zonder de zorg of plek in de instelling kwijt te raken.

Meer informatie