Nieuws

Politieke partijen in gesprek met mantelzorgers

Wat betekent het om intensief te zorgen voor een naaste? MantelzorgNL organiseerde op 9 januari een bijeenkomst voor beleidsmedewerkers van politieke partijen, zodat zij meer begrip krijgen voor wat er bij mantelzorg komt kijken.

Via speeddates maakten mantelzorgers en beleidsmedewerkers kennis met elkaar. Ze bespraken wat het betekent om dagelijks mantelzorg te verlenen, en welke impact dit heeft op het (privé-)leven van mantelzorgers.

Er waren 7 mantelzorgers aanwezig; ieder met hun eigen verhaal en ervaringen.

Hoe is het gesteld met mantelzorg in Nederland?

Beleidsonderzoeker Ytje Hiemstra van MantelzorgNL gaf een presentatie over het mantelzorglandschap in Nederland.

Dat mantelzorgen veel meer behelst dan alleen medische zorg verlenen aan een naaste vormde een belangrijk aandachtspunt.

De cijfers over de maatschappelijke kosten van mantelzorg benadrukken de grote afhankelijkheid van mantelzorg verleners in ons land en dit zal alleen maar toenemen.

Naast deze cijfers riepen de grote verschillen tussen gemeentes qua waardering en ondersteuning veel vragen op van aanwezige partijen.

Ook de knelpunten in respijtzorg kwamen aan bod.

Dat instellingen pas vaak op het laatste moment kunnen aangeven of er plek is en dat dit veel frustraties en stress met zich meebrengt, werd goed begrepen door de beleidsmedewerkers.

Speeddates: mantelzorg is maatwerk

Na de presentatie vonden er drie rondes van speeddaten plaats tussen alle beleidsmedewerkers en de aanwezige mantelzorgers waarbij er alle ruimte was om nader in te gaan op de specifieke situaties waarmee een ieder dagelijks wordt geconfronteerd.

De speeddates lieten goed zien dat mantelzorg echt maatwerk is, zeer intensief is en dat ondersteuning vanuit gemeentes heel belangrijk is om te helpen bij de vele taken en verantwoordelijkheden die het mantelzorgen met zich mee brengt.

Na afloop van de speeddates werden alle aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid en werd er onder het genot van een drankje nog lang doorgepraat over deze zeer geslaagde middag.