Nieuws

Positie mantelzorg verdient meer aandacht bij tweede coronagolf

Houd bij een tweede coronagolf meer rekening met mantelzorgers. Deze oproep doet het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag gepubliceerd beleidssignalement over de maatschappelijke effecten van de coronamaatregelen.

Bijvoorbeeld bij de te maken keuzes over het versoepelen of aanscherpen van de bezoekregelingen in instellingen, de op- en afschaling van de zorg thuis en het mogelijk maken van een veilige werkomgeving bij een nieuwe golf.

Grotere druk op mantelzorgers

Bij sommige mantelzorgers zijn de mantelzorgactiviteiten gedurende de coronamaatregelen weggevallen. Toch is per saldo de druk voor de groep mantelzorgers groter geworden, omdat professionele zorg werd afgeschaald of omdat verhuizing naar een verpleeghuis werd uitgesteld. Ook liepen mantelzorgers bij het verlenen van zorg risico op besmetting.

Zorg is meer dan medische zorg

Zorg is niet alleen medische zorg, zo stelt het SCP. Ook aandacht, sociaal contact en betrokkenheid behoren tot de kern van goede zorg en dienstverlening.

Dit aspect moet worden meegenomen bij gesprekken over de organisatie van de zorg en de toekomstige inrichting ervan. Nu, bij een eventuele tweede golf maar ook voor de toekomst.

Hierbij hoort ook een goede afstemming tussen formele en informele hulp. Waarbij aandacht wordt besteed aan samenwerking en goede persoonlijke contacten, zorgvuldige en begrijpelijke informatie-uitwisseling en de combinatie van medische en sociale zorg die aan de behoeften van de zorgvrager tegemoetkomt.

Lessen van nu cruciaal voor toekomst

De huidige situatie tijdens deze pandemie lijkt op de situatie die in de toekomst zal ontstaan: een grote zorgvraag en schaarste van mantelzorg en professionele zorg.

Er wordt momenteel veel van mantelzorgers gevraagd. De lessen van deze crisis zijn daarom van groot belang voor de duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers in de toekomst.

Meer informatie nodig?