Nieuws

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van CU fractievoorzitter Mirjam Bikker over mantelzorg. Zij gaf aan dat in het hoofdlijnenakkoord een duidelijke visie op dé samenleving ontbreekt. Hierbij benadrukte ze in het bijzonder de belangrijke rol van mantelzorgers.

Toezegging

Premier Schoof deed de toezegging om in de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord deze visie op de samenleving te concretiseren en te presenteren tijdens Prinsjesdag.

Mirjam Bikker gaf in mei tijdens het eerdere debat met de fractieleiders van BBB, VVD, NSC en PVV over het bereikte hooflijnenakkoord ook al aan een versterking van de positie van mantelzorgers te missen in de plannen.

Tijdens de formatie stuurde MantelzorgNL aan premier Schoof een brief om het belang van mantelzorgers voor de Nederlandse samenleving te benadrukken en daarin ook verwezen naar de inbreng van Mirjam Bikker.

We zijn blij met de steun van de ChristenUnie en hopen dat mantelzorg nu duidelijk op het vizier staat van het kabinet Schoof. We kijken uit naar de verdere uitwerking van de plannen voor mantelzorg door het kabinet binnen de verschillende ministeries.

Omzetten naar concreet beleid

Voor de komende periode houden we nauw contact met Kamerleden en de ministeries van VWS, OCW, Volkshuisvesting en SZW om te zorgen dat het niet alleen blijft bij plannen, maar dat deze ook worden omgezet in concreet beleid op het gebied van werk en inkomen, onderwijs, wonen en natuurlijk de zorg.

Alleen zó krijgen mantelzorgers namelijk de ondersteuning die ze nodig hebben en verdienen!