Nieuws

Prinsjesdag 2020: Ondersteuning van mantelzorgers belangrijker dan ooit

Tijdens de sobere Prinsjesdag werden mantelzorgers genoemd als groep die het tijdens de coronacrisis extra zwaar had. MantelzorgNL vindt het goed dat dat erkend wordt, maar voor mantelzorgers is meer nodig. Zonder mantelzorgers waren de problemen in de zorg nog groter geweest, want mantelzorgers hebben veel opgevangen.

Gevolgen coronavirus

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor veel mantelzorgers nog dagelijks merkbaar. Bijvoorbeeld omdat de dagbesteding nog niet terug is op het niveau van vóór corona, toen veel hulp en ondersteuning is gestopt. MantelzorgNL vindt het belangrijk dat er extra aandacht en ondersteuning komt voor mantelzorgers om deze klappen op te vangen, vooral als er een tweede golf komt dit najaar.

We zien wel een aantal aanknopingspunten in de plannen van het kabinet voor 2021 die ervoor kunnen zorgen dat mantelzorgers beter ondersteund gaan worden.

Meer samenwerking

Het kabinet wil meer samenwerking. Per regio wordt in kaart gebracht hoe de sociale en gezondheidssituatie eruit ziet; hoeveel kwetsbare mensen zijn er en welke zorg en ondersteuning is er? MantelzorgNL pleit ervoor dat ook mantelzorg wordt meegenomen. Dan wordt duidelijk in welke regio’s de knelpunten het grootst zijn, of de ondersteuning van goede kwaliteit is en waar bijvoorbeeld extra dagbesteding nodig is.

Zoals het kabinet aangeeft, zal de vraag naar zorg alleen maar toenemen de komende jaren. Terwijl de groei van de beroepsbevolking en het aantal mantelzorgers sterk achterblijft om aan de vraag te voldoen.

Dát er dus iets moet gebeuren erkent ook het kabinet.

Andere oplossingen

Het belang andere oplossingen te vinden om de zorg beter te organiseren en betaalbaar te houden staat voorop. Daarom publiceert het ministerie van VWS een discussiestuk over hoe dat eruit zou kunnen zien. Met meer aandacht voor preventie, samenwerking en vernieuwing. MantelzorgNL praat hierover mee met het ministerie, om te zorgen dat mantelzorgers hierin een goede plek krijgen.

We hebben echter geen tijd te verliezen. De erkenning dat mantelzorgers het extra zwaar hebben in deze tijden, moet nu ook in daden worden omgezet. De noodzaak om juist nu mantelzorgers extra te ondersteunen en in beeld te hebben is groter dan ooit.