Nieuws

Provincies: spreek ook over mantelzorg!

In elke provincie vinden nu gesprekken plaats over welke partijen de komende vier jaar de provincie gaan besturen. Mantelzorg moet hierbij ook als gespreksthema op tafel komen, vindt MantelzorgNL.

Ouderen die langer thuis wonen, gaan langer en meer een beroep doen op hun naasten. Om dit goed voor elkaar te krijgen, kan ook de provincie een steentje bijdragen.

Concreet vraagt MantelzorgNL aan provincies:

  1. Ga bouwen voor ouderen
  2. Zorg voor goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer
  3. Vraag gemeenten te komen met goede woon-zorg visies
  4. Pleit voor ruim baan voor (pre-)mantelzorgwoningen in gemeentelijk omgevingsbeleid.

Meer informatie

Lees verder in de brief die aan de twaalf provincies is verstuurd.