Nieuws

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving: verdeel de zorg beter

De vraag naar zorg stijgt door vergrijzing en het te kort aan personeel in de zorg neemt toe. Hierdoor rust er een zwaardere verantwoordelijkheid op iedereen die zorg verleent. Voor betaalde krachten, vrijwilligers en mantelzorgers is daarom een fundamentele omslag nodig in de organisatie van de zorg aldus de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Zij pleit voor een andere verdeling van verantwoordelijkheden in het vandaag gepubliceerde advies ‘Anders leven en zorgen’.

Om te waarborgen dat iedereen ook in de toekomst de hulp kan krijgen die nodig is, doet de RVS de volgende aanbevelingen:

  • Maak het informele netwerk onderdeel van het zorgteam
  • Waardeer mantelzorgers en vrijwilligers als gelijkwaardige partners
  • Laat strakke kwaliteitskaders los en vereenvoudig regels

Reactie MantelzorgNL

MantelzorgNL is blij met deze analyse. We staan achter het advies dat betere samenwerking tussen zorgprofessional en de mantelzorger een stap in de goede richting is. Het voorstel om regels te vereenvoudigen draagt daar zeker aan bij.

Maar veel zorg wordt nu al gegeven door mantelzorgers en in de toekomst zullen er minder mantelzorgers zijn. Terwijl de RVS in de toekomstscenario’s uitgaat van meer inzet van naasten, zoals een zorgplicht.

Daar waar mantelzorgers, betaald of niet, al meer zorg op zich gaan nemen, kan dat niet zonder vooraf vastgestelde afspraken rondom ondersteuning. Zodat de mantelzorger het ook kan (blijven) volhouden. Want toekomstbestendige zorg vereist een omslag in denken en werken van iedereen. Richt de samenleving zo in dat zorgen voor een ander gemakkelijker wordt.

Voor deze punten zal MantelzorgNL zich gaan inzetten. Te beginnen vanmiddag tijdens de presentatie van het rapport waar MantelzorgNL directeur Liesbeth Hoogendijk in Nieuwspoort zal aansluiten bij de paneldiscussie.

Meer weten?