Nieuws

Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg

Wat hebben ouderen nodig om ook in de toekomst goed te kunnen leven, met behoud van zorg en met oog voor kwaliteit van leven? Samen met elf landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties schreven we hiervoor tien uitgangspunten.

Wat moet er gebeuren?

Het is belangrijk dat mensen oud kunnen worden op een wijze die hen past.  Van arbeidsmarkt tot wonen, van regelgeving tot samenwerking en van innovatie tot opleiden. Het plan beslaat al deze thema’s.

Op het thema mantelzorg brachten wij in dat:

  • mantelzorgers meer erkenning krijgen
  • onnodige drempels en belemmeringen worden weggenomen
  • geïnvesteerd wordt in het versterken en verbeteren van de ondersteuning van de mantelzorg

Dat is belangrijk, want de vraag naar mantelzorg neemt komende jaren toe, terwijl het potentieel aan mantelzorgers af zal nemen.

Waar in 2018 tegenover elke 75-plusser die mantelzorg ontvangt nog bijna vijf potentiële mantelzorgers stonden, zullen dat er in 2040 volgens het SCP nog slechts drie zijn.

Wat doen we met de uitgangspunten

De Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg is een initiatief van ActiZ, ANBO, CNV, FBZ, FNV, KBO-PCOB, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NU ‘91, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgthuisnl.

We willen tijdens verkiezingen en het formatieproces de politiek oproepen de tien uitgangspunten te omarmen.

Download het rapport