Nieuws

Tweede Kamer bezorgd over rol mantelzorger bij toezicht onvrijwillige zorg

MantelzorgNL en Alzheimer Nederland maken zich zorgen over het plan van het kabinet om toezicht bij onvrijwillige zorg over te laten aan mantelzorgers. Het gaat hier om zorg waarbij iemand tegen zijn of haar zin wordt opgenomen, behandeld of in vrijheid wordt beperkt. Tweede Kamerleden van de VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks en SP delen deze zorgen en hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kritische vragen gesteld.

‘Wij zijn blij dat zoveel partijen in de Tweede Kamer onze zorgen delen’, aldus Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale hulp, Alzheimer Nederland. Liesbeth Hoogendijk, directeur MantelzorgNL: ‘Het is onbegrijpelijk dat het kabinet wederom zorgtaken bij mantelzorgers neerlegt, terwijl we weten dat zij al overbelast zijn’.

Ontzie overbelaste mantelzorger

MantelzorgNL en Alzheimer Nederland maken zich zorgen dat zorgaanbieders verantwoordelijkheden zullen afschuiven op mantelzorgers.

Volgens de minister kan het toezicht alleen worden overgelaten aan mantelzorgers als zij dit ‘fysiek en mentaal’ aankunnen. ‘Het is onduidelijk wie bepaalt of de mantelzorger de zorg aankan. Sterker nog, over ondersteuning wordt in het besluit geen woord gerept,’ aldus Hoogendijk.

MantelzorgNL en Alzheimer Nederland wachten de beantwoording van de minister van VWS af.