Nieuws

Uitslag verkiezingen ledenraad van MantelzorgNL is bekend

De nieuwe leden van de ledenraad zijn bekend en vandaag heeft de zittende ledenraad de nieuwe leden benoemd. We zijn aangenaam verrast door de hoeveelheid kandidaten die zich hebben gemeld. Goed om te zien dat veel mensen zich willen inzetten voor mantelzorgers. Ook zijn er veel stemmen uitgebracht.

De nieuwe leden starten officieel tijdens de eerstvolgende bijeenkomst. We heten hen van harte welkom en wensen ze veel succes in hun nieuwe rol!

De nieuwe leden zijn:

  • Veronica Bijlsma
  • Habbiba Chrifi Hammoudi
  • Rita Cloosterman
  • Bert van Dalen
  • Irma Davina
  • Malika Ennahachi
  • Marieke Jager
  • Bernard Loose
  • Niqui Reeskamp
  • Karin Wiersma-Timmer

Wat doet de ledenraad?

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging MantelzorgNL en wordt gekozen door de leden. De ledenraad telt 25 leden. De ledenraad heeft verschillende bevoegdheden waaronder het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan, het jaarverslag en de jaarrekening van de vereniging. De ledenraad benoemt de leden van de raad van toezicht