Nieuws

Vaccinatiebeleid. En de mantelzorger dan?

Er wordt momenteel uitvoerig gesproken over het vaccinatiebeleid van Nederland. Politieagenten, leraren, zorgpersoneel. Iedereen wil het liefst zo snel mogelijk.

Wat opvalt is dat mantelzorgers nergens worden genoemd. Uiteraard zien wij dat ook, maar weet dat wij bijna wekelijks met het ministerie van Volksgezondheid meedenken over het vaccinatiebeleid en voorrang voor mantelzorgers.

Echter bij mantelzorgers speelt er lastig probleem. Beroepsgroepen zoals politieagenten en leraren kunnen eenvoudig aantonen wat hun beroep is. Mantelzorgers hebben daarvoor helaas geen zwart op wit bewijs. Alle vijf miljoen mantelzorgers voorrang geven is onmogelijk in verband met de schaarste van de vaccins én niet nodig. Je zou het liefst beginnen met de mantelzorgers die intensief zorg verlenen waarbij 1,5 meter afstand houden geen optie is. Alleen….. die mantelzorgers staan nergens geregistreerd waardoor er landelijk geen overzicht is bij wie dat speelt. Dat is een punt gebleken bij de beschermingsmiddelen, bij het testen en nu weer bij de vaccinaties.

Mantelzorgverklaring

Een oplossing daarvoor is de mantelzorgverklaring. Die bestaat al mondjesmaat maar wordt nog lang niet door alle partijen erkend. En dat moet anders, want anders worden mantelzorgers nooit een volwaardige partner in de zorg. De plannen om zo’n verklaring in te voeren gaan veel te langzaam. Daarom pleitte MantelzorgNL bestuurder Liesbeth Hoogendijk vanochtend in het Radio 1 journaal  (tijdsblok 7 en 8 uur) voor een snelle invoering van de mantelzorgverklaring.

Moeten mantelzorgers dan maar gaan zitten wachten op die mantelzorgverklaring? Nee, dat niet. Maar het zou wel geholpen hebben om juist de mantelzorgers die intensief zorgen, snel te vinden.

Wat is er wel duidelijk?

Deze week is door minister De Jonge het vaccinatie-overzicht bekend gemaakt. Daarin zijn mantelzorgers niet als aparte groep opgenomen. Mantelzorgers vallen onder de algemene doelgroepen, zoals die voor iedere niet-zorgverlener gelden.

Wel is het zo dat mensen die 60 jaar of ouder zijn, of een medische indicatie hebben, vanaf maart worden gevaccineerd zo is het plan nu. Een groot deel van de mantelzorgers valt binnen deze categorie en zal dus al met deze groep gevaccineerd worden.

Tussen wal en schip

Wat wij aan de Mantelzorglijn veel horen en zeker ook erkennen, is dat onduidelijk is wanneer kinderen en volwassenen met WLZ zorg thuis en hun mantelzorgers gevaccineerd worden.

MantelzorgNL vindt dat mantelzorgers die in een kwetsbare situatie intensieve zorg leveren in aanmerking moeten komen voor versnelde vaccinatie. Wij blijven in overleg met het ministerie van VWS om meer prioriteit aan deze mantelzorgers te geven.

Aangepast 8 januari