Nieuws

Veranderingen per 1 januari in de verplichte geestelijke gezondheidszorg

Als iemand een ernstige psychische aandoening heeft, dan kan hij of zij een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. Soms is verplichte zorg dan de enige oplossing. Per 1 januari gaat hier wat in veranderen. De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) treedt dan in werking.

Wat is verplichte zorg?

Verplichte zorg kan zijn: het toedienen van medicatie of het uitoefenen van toezicht.

Wat gaat er veranderen?

Tot nu toe betekende dat verplichte opname in een instelling. Door de nieuwe wet kan de verplichte zorg poliklinisch, bij iemand thuis of in een woonvorm worden gegeven.

De patiënt en zijn directe omgeving worden zo meer betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van verplichte ggz-zorg.

Wat betekent dit voor mantelzorgers?

Als mantelzorger krijg je een belangrijke, maar mogelijk ook ingewikkelde en belastende rol.

Een familievertrouwenspersoon kan je hierbij ondersteunen. Deze ondersteuning is gratis en onafhankelijk. Voor een luisterend oor, informatie en advies, bemiddeling en ondersteuning in klachtenprocedures.

Lees wat een familievertrouwenspersoon voor jou kan betekenen.

Van Bopz naar Wvggz

De Wet verplichte ggz  en Wet zorg en dwang vervangen de Wet bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).

Meer informatie

Wil je meer weten over deze nieuwe wet? Neem dan gerust contact op met de Mantelzorglijn, 030-760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl