Nieuws

Verruiming van regels voor mantelzorgers in corona tijden

Wat verandert er voor jou als mantelzorger en wat nog niet? We zetten het voor je op een rij:

Weer op bezoek bij zelfstandig wonende oudere

Vanaf 29 april kunnen zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder weer met enige regelmaat bezoek ontvangen van één of twee vaste personen.

Ben je verkouden of heb je koorts? Ga dan niet op bezoek. Ook wordt afgeraden om met kinderen bij opa of oma op bezoek te gaan. En als de oudere kwetsbaar is door ziekte of gezondheidsproblemen, weeg dan heel zorgvuldig af of een bezoek kan.

Nog geen bezoekregeling verpleeghuizen

Verpleeghuisbewoners mogen nog geen bezoek ontvangen.

Wel meldt minister De Jonge dat er kleinschalige pilots lopen voor een verantwoorde versoepeling van de bezoekregeling. Ook vroeg de minister gevraagd hierover mee te denken. De komende weken zal hij besluiten over een eventuele bredere aanpassing van de bezoekregeling

Beschermingsmiddelen en testen voor mantelzorgers

Vermoed je als mantelzorger dat je naaste corona verschijnselen heeft? Dan kun je contact opnemen met je huisarts, zodat je naaste getest kan worden. Mantelzorgers komen na medewerkers in de zorg, onderwijs en kinderopvang in aanmerking voor een coronatest. Minister De Jonge zegt hierover: ‘Ik hoop dat dat binnenkort al kan, maar alles stap voor stap.’

Mantelzorgers worden ook meegenomen bij de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Is je naaste of ben je zelf besmet met het coronavirus? Dan kan een professional worden ingeschakeld om de zorg (beschermd) over te nemen. Dit heeft MantelzorgNL voor elkaar gekregen. Je kunt dit regelen via de bestaande zorgorganisatie of de gemeente.

MantelzorgNL praat met het ministerie van VWS over de voorwaarden waaronder testen en beschermingsmiddelen beschikbaar komen voor mantelzorgers.

Eigen bijdrage

Kan huishoudelijke hulp, dagbesteding of andere Wmo-ondersteuning een hele maand niet worden geboden? Dan hoef je de eigen bijdrage niet te betalen. Dit geldt in ieder geval voor de maanden april en mei.

Voor cliënten die gebruik maken van beschermd wonen en opvang geldt dit niet. Je naaste krijgt hierover op korte termijn bericht van het CAK.

Meer informatie