Nieuws

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuis- & gehandicaptenzorg

Sinds 11 mei is het bezoekverbod in 26 verpleeghuizen voorzichtig versoepeld. Hierdoor kunnen mantelzorgers onder bepaalde voorwaarden hun naaste weer zien. Omdat deze pilot goed is verlopen, is er in meer verpleeghuizen vanaf 25 mei weer bezoek mogelijk.

Instellingen moeten zich daarvoor aanmelden en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uiteraard wordt het aantal nieuwe besmettingen onder de bewoners van deze verpleeghuizen nog steeds goed gemonitord.

Als het aantal besmettingen niet stijgt, is het dat de bedoeling dat per 15 juni de aangepaste bezoekregeling voor alle verpleeghuizen gaat gelden. Dan is er dus op alle locaties bezoek mogelijk volgens de geldende landelijke voorwaarden (één vaste bezoeker).

Het is de bedoeling dat per 15 juli de aangepaste bezoekregeling verder wordt verruimd. Dan zijn er weer meer bezoekers per bewoner zijn toegestaan.

Noot. Bij de Mantelzorglijn van MantelzorgNL komen vragen binnen over de duur en frequentie van het bezoek, zoals 1 uur, 1 x per week. Dit is niet landelijk geregeld. Per instelling (locatie) worden afspraken gemaakt over hoe vaak en hoelang de bezoeker kan komen. Deze afspraken moeten worden afgestemd met de cliënten- of patiënten raad en de ondernemingsraad.

Bezoek instellingen gehandicaptenzorg

Waar mogelijk verruimen ook de instellingen in de gehandicaptenzorg per 25 mei hun bezoekregeling. Zij doen dat in goed overleg met professionals, cliënten en hun naasten.

Op 15 juni moet er op alle locaties voor elke cliënt op een bepaalde manier van bezoek mogelijk zijn.

Per 1 juni is er is voor iedere cliënt, die in een instellingen woont, thuis of in een kleinschalig wooninitiatief, op een goede manier invulling gegeven aan dagbesteding. In een aantal gevallen zal dat nog niet op de oude locatie te realiseren zijn. Er wordt op dit moment aan gewerkt aan een handreiking om dit op een goede manier te organiseren.

Per 1 juli is met iedere cliënt, die in een instelling woont, afspraken gemaakt over logeren buiten de instelling. Dit betekent dat cliënten weer naar familie kunnen voor bijvoorbeeld het weekend.

Download

Meer informatie nodig?