Nieuws

Versoepeling dagbesteding

Per 1 juni gelden de volgende regels voor dagbesteding voor kwetsbare ouderen thuis. Alle mensen moeten weer dagbesteding ontvangen met inachtneming van de 1,5 meter en de algemene hygiëne adviezen van het RIVM. Door deze maatregelen kan het zijn dat niet iedereen tegelijk fysiek kan deelnemen aan de dagbesteding. De Dagbesteding kan gaan werken met deelgroepen of dagdelen. Als het dan toch niet lukt om iedereen fysieke dagbesteding te bieden, moet er een alternatieve vorm van dagbesteding worden geboden.

Vanaf 1 augustus moet alle dagbesteding voor kwetsbare ouderen 100% open.

Dagbesteding voor mensen met een beperking

Per 1 juni gelden de volgende regels voor dagbesteding voor mensen met een beperking. Voor alle mensen met een beperking, thuiswonend of in een instelling, moet een passende vorm van dagbesteding beschikbaar zijn. Momenteel worden afspraken gemaakt hoe de dagbesteding in te richten op een veilige manier, maar wel zodanig dat iedereen dagbesteding ontvangt.

Om gebruik te kunnen maken van de dagbesteding is veelal vervoer nodig. Vanaf 1 juni is vervoer mogelijk met een mondkapje voor zowel chauffeur als passagiers. Als het dragen van een mondkapje niet mogelijk is, moet een alternatief uitgewerkt worden. Hoe, is nog in ontwikkeling.

Download