Nieuws

Voortaan kun je eenmalig je keuze voor een ongehuwden AOW terugdraaien

Woon je ongewild gescheiden van je partner? Bijvoorbeeld omdat je man of vrouw in een verpleeghuis woont? Dan kun je je AOW voor gehuwden wijzigen naar een AOW voor ongehuwden. Dit is een hogere AOW. Maar is daarmee niet altijd financieel voordelig.

Het is nu daarom mogelijk om eenmalig je keuze voor een ongehuwden AOW terug te draaien.

Waarom is dit van belang?

Een ongehuwden AOW is niet altijd voordelig. Door een hogere AOW kan de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) veel hoger worden, waardoor mensen soms slechter uit zijn dan voorheen.

Voortaan kan de keuze voor een ongehuwden AOW eenmaal terug gedraaid worden. Dat heeft de SVB besloten vanwege de negatieve financiële consequenties.

MantelzorgNL is blij dat deze mogelijkheid er nu is en dat er geluisterd is naar signalen van mensen die in de financiële problemen kwamen door het omzetten naar een ongehuwden AOW.

Wat moet je nu doen?

Als je je AOW hebt gewijzigd dan ontvang je van de SVB een brief met verdere informatie.