Nieuws

Waarde van mantelzorg is 22 miljard per jaar

Voor het eerst is berekend wat de waarde van mantelzorg is voor de maatschappij: 22 miljard per jaar. Dit is niet gratis. De uren die je als mantelzorger besteedt aan zorg, kun je bijvoorbeeld niet werken. En val je als mantelzorger uit? Dan zijn de kosten om dit op te vangen nóg hoger.

Mantelzorgers goed ondersteunen loont dus, zo blijkt uit het onderzoek dat Ecorys heeft uitgevoerd in opdracht van MantelzorgNL.

In totaal besteedden in 2019 vijf miljoen mantelzorgers 1,5 miljard uren aan mantelzorg. Dit komt overeen met 850.000 full time arbeidsjaren.

De 22 miljard is opgebouwd uit:

  • 20 miljard aan ureninzet die mantelzorgers besteden aan zorg
  • 1,8 miljard aan kosten, zoals reiskosten

Mantelzorg is niet gratis

Als je als mantelzorger niet zou zorgen, dan zou die tijd je iets anders op kunnen leveren. Zo zou je bijvoorbeeld (meer) kunnen werken en daardoor meer inkomsten hebben of een opleiding kunnen volgen.

Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL:

‘Mantelzorg lijkt misschien gratis, maar dit onderzoek toont aan dat het dat niet is. Het kost de arbeidsmarkt arbeidskrachten. En dit gemis van krachten zal met de toenemende vergrijzing alleen maar stijgen. Wanneer we daarbij meer en meer van mantelzorgers gaan vragen zonder hen daarbij goed te ondersteunen, is eenvoudig uit te rekenen dat. mantelzorg uiteindelijk niet gratis is.’

Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg bij VWS, ontvangt het rapport van Liesbeth Hoogendijk en mantelzorgers Vianne Spang en Marise Schot.

Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg bij VWS, ontvangt het rapport van Liesbeth Hoogendijk en mantelzorgers Vianne Spang en Marise Schot.

Ongekende waarde van mantelzorgers

Het onderzoek laat de ongekende waarde zien van de inzet van mantelzorgers in Nederland. Want als mensen niet voor hun naasten zouden zorgen, bedragen de kosten voor de maatschappij 32 tot 44 miljard euro. De maatschappelijke kosten om een mantelzorger door een zorgprofessional te laten vervangen, zijn namelijk 70% tot 100% hoger.

Dit onderstreept het maatschappelijke belang van mantelzorg en het belang om mantelzorgers te ondersteunen, met name om overbelasting en risico op uitval te voorkomen.

Mantelzorgondersteuning loont

Het is belangrijk dat mantelzorgers worden ondersteund. Bijvoorbeeld door het organiseren van vervangende zorg, waarbij de mantelzorger de zorg tijdelijk kan overdragen. Of de inzet van een mantelzorgmakelaar, die de regeltaken tijdelijk kan overnemen.

Deze ondersteuning heeft niet alleen een positief effect op de kwaliteit van leven van jou als mantelzorger. Maar ook worden de kosten van deze ondersteuning al terugverdiend als een week uitval van een mantelzorger kan worden voorkomen.

Vervolg onderzoek

Dit onderzoek laat zien wat de in geld uit te drukken waarde is van mantelzorg. Het laat echter niet zien wat de prijs is van sommige mantelzorgsituaties die geestelijk zwaar zijn. Door bijvoorbeeld altijd  ‘aan te staan’, of ‘degene zijn die voor rust en troost zorgt’.

We weten nog veel niet.  Daarom doen wij een oproep aan de wetenschap, om meer onderzoek te doen. Dit komt de ondersteuning van mantelzorgers ten goede en uiteindelijk ook de maatschappij als geheel.

Meer informatie

Zie ook