Nieuws

Wanneer kom je als mantelzorger in aanmerking voor beschermingsmiddelen?

Als mantelzorger kun je nu ook gratis beschermingsmiddelen krijgen als het risiconiveau van besmetting in je regio hoog is. Eerder kon dat alleen wanneer je naaste Covid19 klachten had.

Wie komen er in aanmerking?

Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19 en waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging. En je woont als mantelzorger niet op hetzelfde adres als degene voor wie je zorgt.

Intensieve zorg is zorg voor meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden.

Bij verhoogd risico op besmetting in de regio, dan geldt deze werkwijze:

Je kunt gratis gratis medische mondneusmaskers ophalen bij de apotheek als het risiconiveau van besmetting in je regio hoog is.

  • Je meldt je vanaf risiconiveau ‘ernstig’ (niveau 3) bij de apotheek. Op dit kaartje zie je het risiconiveau in jouw regio. De apotheek controleert of er sprake is van intensieve mantelzorg.
  • De apotheek registreert het pakket van de medische mondneusmaskers die je ontvangt.
  • Je ontvangt maximaal een pakket van 100 stuks per maand.

Voor pgb zorgverleners kun je gratis medische mondneusmasker ophalen bij de apotheek als het risiconiveau van besmetting in je regio ‘zorgelijk’ is. De apotheek zal vragen om een toekenningsbeschikking van het pgb of een zorgovereenkomst.

Als je naaste COVID-19-klachten heeft, dan geldt deze werkwijze:

Je kunt als mantelzorger medische mondneusmaskers afhalen op recept. Dit kan als de persoon voor wie je zorgt symptomen van COVID-19 heeft en getest wordt.

  • Je naaste neemt contact op met de huisarts of  met  een infectie-arts van de GGD. De huisarts komt op huisbezoek of de test wordt afgenomen door een (mobiele) testvoorziening in de regio. Lees meer informatie over testen op coronavirus.
  • Tot de testuitslag bekend is, kan je als mantelzorger met een elektronisch recept van de huisarts of de GGD, op naam van je naaste, een korte termijn pakket beschermingsmiddelen  gratis ophalen bij de apotheek.

Is de testuitslag van je naaste positief? Dan stelt de huisarts of de GGD een recept op, op naam van je naaste. Hiermee kun je  bij de apotheek gratis een lange termijn pakket beschermingsmiddelen krijgen.

Aangepast op 20 april 2021