Nieuws

Wat doet MantelzorgNL voor mantelzorgers tijdens de coronacrisis?

Door de maatregelen tegen het coronavirus valt bij mensen die zorg nodig hebben een groot deel van deze zorg en ondersteuning weg. Het beroep op mantelzorgers wordt daardoor nog groter. Waar het ze lukt, proberen zij het gat te dichten.

Nóg meer dan anders is het nu van belang mantelzorgers te beschermen en te ondersteunen. MantelzorgNL maakt zich hier ook in deze tijd hard voor!

De Mantelzorglijn

De Mantelzorglijn heeft door de toegenomen vraag haar openingstijden naar 18.00 uur verruimd. Mantelzorgers kunnen hier terecht voor een luisterend oor of voor vragen over mantelzorg.

Informatie op onze website

Om mantelzorgers, gemeenten en zorgorganisaties te informeren over mantelzorg en corona, ontwikkelden we informatiepagina’s:

Signalen

Vanuit de Mantelzorglijn, gemeenten en mantelzorgondersteunende organisaties, krijgen we talloze signalen binnen. We kunnen daarbij een drieling maken in mantelzorgers.

Mantelzorgers die:

  1. thuiszorg, pgb’ers, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning massaal zien wegvallen. Hun vragen liggen vooral op het terrein van hoe ga ik dat opvangen?
  2. zorgen maken over dat zij niet meer op bezoek kunnen in instellingen. Er is wel begrip voor de maatregelen, maar dat het fysieke contact weg is, doet hen veel verdriet en er is veel onrust.
  3. zelf in de zorg werken en thuis zorgen voor iemand die kwetsbaar is. Zij zijn bang hun naaste ziek te maken.

Alle signalen die bij ons binnenkomen, bundelen we  en geven we door aan het Ministerie van VWS, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Aandacht voor mantelzorgers in Tweede Kamer

Op basis van binnengekomen signalen vragen we aandacht voor het effect van de coronamaatregelen op mantelzorgers en hun situatie. Dit in aanloop naar de debatten in de Tweede Kamer over de coronacrisis. Hier lees je een voorbeeld van een kamerbrief die we stuurden aan de Tweede Kamer.

Respijtzorg en verpleeghuizen

Zo vroegen we aandacht voor het invullen van respijtzorg. Maar ook voor dat verpleeghuizen tegemoet kunnen komen aan de wens om bewoners regelmatig contact te laten onderhouden met familie en vrienden.

De minister zegde hierop toe dat als het mantelzorgers teveel wordt, er voldoende plek moet zijn om zorgvragers tijdelijk op te vangen. En dat er naar oplossingen wordt gezocht voor mantelzorgers om op een alternatieve manier in contact te blijven met hun dierbaren die in het verpleeghuis verblijven

Aandacht voor mantelzorgers in de media

De mantelzorger heeft in de zorg een lastige positie: hij is geen cliënt en hij is geen professional. Maar is wel de pijler waar altijd zwaar op wordt geleund. Zeker nu de morele druk groter is dan ooit. Zeg als het erop aankomt maar eens ‘nee’ tegen iemand waar je van houdt.

Dat verhaal moet zichtbaar zijn. We brachten daarom de afgelopen weken een aantal indrukwekkende praktijkverhalen van mantelzorgers voor het voetlicht.

Ook realiseerde MantelzorgNL veel publiciteit op televisie en in de krant over de situatie van de mantelzorger tijdens de coronacrisis. Onder andere met een onderzoek onder het Nationaal Mantelzorg Panel over mantelzorg en corona.

Houd hiervoor onze social media kanalen in de gaten: Twitter, Facebook en LinkedIn

Oplossingen op korte termijn

We werken aan oplossingen waarmee we mantelzorgers op korte termijn kunnen helpen. Bijvoorbeeld met de Corona Zorgladder, waar mantelzorgers terecht kunnen als ze merken dat de zorg ze te zwaar valt.