Nieuws

Wet zorg en dwang gaat op 1 januari in

De Wet zorg en dwang (wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie die onvrijwillige zorg krijgen. En onvrijwillige opname. De Wzd treedt op 1 januari 2020 in.

Vrijwillige zorg is het uitgangspunt. Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg kan alleen als er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Wat is onvrijwillige zorg?

Onvrijwillige zorg bestaat bijvoorbeeld uit het toedienen van vocht, voeding en medicatie en beperken van de bewegingsvrijheid.

De onvrijwillige zorg kan plaatsvinden in de thuissituatie, op de dagbehandeling of tijdens de dagbesteding.

Wat betekent dit voor mantelzorgers?

Bij gedwongen zorg thuis spelen mantelzorgers een belangrijke rol. Ook bij de afweging of dit mogelijk is. De zorgprofessional blijft echter altijd eindverantwoordelijk voor de gedwongen zorg.

Als mantelzorger ben je niet verplicht om zorg of toezicht op je te nemen. Wil of kun je dat niet? Dan zal de zorgaanbieder deze zorg moeten regelen.

Neem je als mantelzorger taken op je? Maak daar dan duidelijke afspraken over met de zorgverlener. En praat regelmatig met elkaar over de voortgang.

Cliëntvertrouwenspersoon

Ben jij als mantelzorger ook vertegenwoordiger van jouw naaste en is jouw naaste wilsonbekwaam? Dan kun je als mantelzorger een beroep doen op  een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntvertrouwenspersoon kan je ondersteuning bieden bij gesprekken met de zorgverlener, maar kan je ook helpen bij het regelen van de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van een klachtenprocedure.

Van Bopz naar Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz vervangen de Wet bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).

Meer informatie

Wil je meer weten over deze nieuwe wet? Neem dan gerust contact op met de Mantelzorglijn, 030-760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl