Nieuws

Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken betekent flinke stap achteruit voor cliënten, ouderen en mantelzorgers

Met het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken wil minister De Jonge van VWS een werkwijze legaliseren die een flinke achteruitgang betekent in de rechtspositie van mensen die hulp nodig hebben uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zeven landelijke organisaties van cliënten, patiënten en ouderen, waaronder MantelzorgNL, willen dat het voorstel van tafel gaat.

In hun gezamenlijke reactie op de internetconsultatie over het wetsvoorstel vragen MantelzorgNL, Ieder(in), ANBO, KBO-PCOB, Per Saldo, Patiëntenfederatie NL en LOC zich af voor welk probleem dit voorstel voor resultaatgericht beschikken een oplossing is.

Bij resultaatgericht beschikken krijgen aanvragers vaak in algemene bewoordingen een omschrijving van de hulp of ondersteuning waar ze recht op krijgen. In de praktijk leidt dit tot veel onduidelijkheid, onzekerheid en juridische procedures over welke hulp er daadwerkelijk geleverd gaat worden.

Fundamentele nadelen

De landelijke organisaties zien vooral dat het voordelen voor het Rijk, de gemeenten en aanbieders oplevert. Voor mensen met een hulpvraag kent dit voorstel fundamentele nadelen. Het verzwakt de positie van de cliënt tijdens de onderzoeksfase waarvan het belang aanzienlijk toeneemt. En de onzekerheid neemt toe, omdat gemeenten en aanbieders het ondersteuningsplan zonder herbeoordeling kunnen aanpassen.

Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Per Saldo KBO_PCOB, ANBO en LOC doen de gezamenlijke oproep om het wetsvoorstel in te trekken. De oproep doen zij in hun reactie op de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel.

Meer informatie

Wil je meer weten? Zie de uitgebreide reactie.