Nieuws

Zorgladder Mantelzorg is van kracht

Voor mantelzorgers die het in deze coronatijd niet meer redden is er nu hulp: de Zorgladder Mantelzorg. De zorgladder is opgenomen in de Richtlijn mantelzorgondersteuning, die MantelzorgNL samen met onder andere het Ministerie van VWS en gemeenten ontwikkelde.

Hulp in eigen omgeving

De zorgladder biedt een oplossing voor mantelzorgers die het door het wegvallen van de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning, niet meer redden.

Hij bestaat uit 5 stappen. Het begint met kijken wat je zelf kunt doen om de zorg voor een kwetsbare naaste vol te houden met de hulp van familie, vrienden en buren.

Als dat niet voldoende lukt, dan biedt de zorgladder inzicht in hoe je gebruik kunt maken van bijvoorbeeld vrijwilligers. In elke gemeente zijn er organisaties en initiatieven waar burgers zich willen inzetten om hulp te bieden. Ook de Mantelzorglijn kan helpen.

Hulp wanneer je het niet meer redt

Het is de bedoeling dat deze hulp en ondersteuning een grote groep mantelzorgers helpt.

Maar voor mantelzorgers die dagelijks zorgen of zelf een zwakke gezondheid hebben, kan het te zwaar worden. Zij moeten een beroep kunnen doen op aanvullende ondersteuning via de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige dagbesteding om zo de mantelzorger te ontlasten.

Kan dit niet, of is dit onvoldoende dan moet er in overleg met de huisarts, de wijkverpleegkundige of andere professionals zwaardere hulp ingezet worden. Gaat het helemaal niet meer? Dan komen noodvoorzieningen om de hoek kijken, zoals het (tijdelijk) opnemen van de kwetsbare naaste.

Trots

MantelzorgNL is trots op dit resultaat. Toen de coronacrisis losbarstte, ging de aandacht vooral naar de zorg voor kwetsbare mensen in het ziekenhuis en de instellingen. Daar was de nood het grootst.

Dat er thuis veel hulp en ondersteuning wegviel, door het sluiten van dagbesteding en het verminderen of stoppen van de Thuiszorg, was wel duidelijk, maar was minder zichtbaar. Overigens, met begrip bij veel mensen, ook mantelzorgers.

MantelzorgNL heeft zich vanaf het begin druk gemaakt over dat het wegvallen van zorg en ondersteuning thuis een zwaar beroep doet op mantelzorgers,

Niet alleen door te waarschuwen voor overbelasting, maar ook door mee te denken over oplossingen. Eén van die oplossingen is de Zorgladder Mantelzorg, waar we  samen met VWS en VNG voor hebben gezorgd.

De Zorgladder Mantelzorg biedt een kader voor alle mantelzorgers in elke gemeente.

De Mantelzorglijn van MantelzorgNL staat klaar voor alle mantelzorgers.

Meer informatie