Leestijd 1-3 minuten

Zzp’er en mantelzorger

Eén op de vijf zzp’ers geeft mantelzorg. Misschien ben je juist een eigen bedrijf begonnen om werk en mantelzorg beter te kunnen combineren.

Knelpunt tijdgebrek

Iets meer dan de helft van de zzp’ers die mantelzorg verleent, ervaart knelpunten bij de combinatie van werk en zorg. Het knelpunt is bijna altijd tijdgebrek. Het delen van mantelzorgtaken en vervangende mantelzorg kunnen oplossingen zijn.

Hoe combineer jij werk en mantelzorg?

Bekijk je advies

Financiële compensatie

Ook kun je kijken naar financiële compensatie van de verrichte zorgtaken. Als je zorgvrager een pgb heeft en je geïndiceerde zorgtaken verricht, kan de zorgvrager je uitbetalen. Jullie moeten hiertoe een contract met elkaar afsluiten.

Bron: ZZP Nederland