Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De raad van toezicht bestaat uit zes leden, te weten:

Mw. mr. E.J. (Elisabeth) van Oostrum – voorzitter
Elisabeth is voorzitter van MantelzorgNL sinds 1 oktober 2014. Daarvoor was zij acht jaar wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug met in haar portefeuille Maatschappelijke zorg (Wmo), Sociale Zaken, Jeugdbeleid, Onderwijs, Sport en Volksgezondheid. Als zodanig was zij onder meer verantwoordelijk voor de voorbereiding van de transities Participatiewet, AWBZ, Jeugdzorg en Passend onderwijs.

Dhr. Drs. F.E. (Frits) Colnot
Frits Colnot maakt vanaf april 2014 deel uit van het MantelzorgNL-bestuur. Daarnaast is hij ook bestuurlijk actief bij een aantal andere organisaties waaronder de 50PLUS-partij.

Mw. Mr. M. (Marianne) Kallen-Morren, vicevoorzitter
Marianne Kallen-Morren is werkzaam als advocaat en was voorheen als bestuurder actief bij de provincie Utrecht (o.a. op het gebied van wonen en welzijn) en bij diverse gemeenten. Sinds 24 april 2012 maakt zij deel uit van het bestuur van MantelzorgNL.

Dhr. D.J. (Dirk Jan) van Swaay
Dirk Jan van Swaay is in 2017 gekozen als penningmeester van MantelzorgNL. Dirk Jan is mantelzorger en werkt bij ING Bank. Hij is verantwoordelijk voor energietransitie en publiek- en private partnerships. Naast zijn werk is Dirk Jan bestuurder van de stichting De Kinderen van Annie MG Schmidt en per 1 januari 2018 lid van de Raad van Toezicht van STIB (Steunpunt Informele Zorg Breda)

Mw. drs.  K.J.A. (Karlijn) Hillen, lid
Karlijn Hillen is Manager Bedrijfsvoering bij ONS, een grote welzijnsorganisatie voor Noord-Oost Brabant die gevestigd is in Oss. Daarnaast is zij ook lid van de Raad van Toezicht van Stichting Opella, een organisatie voor ouderen-, jeugd- en thuiszorg. Sinds 21 juni 2016 is zij bestuurslid bij MantelzorgNL.

Mw. drs. Y.M. (Yvonne) Hof, lid
Yvonne Hof is op 21 juni 2016 aangetreden als bestuurslid van MantelzorgNL. Zij is Secretaris Raad van Bestuur en Lid Concernberaadbij Stichting de Opbouw in Utrecht, een organisatie waar ongeveer 5000 mensen werken die zorg en begeleiding bieden aan ouderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft een bedrijfskundige achtergrond en o.a. bij het Trimbos-instituut gewerkt.

Mw. L.W.M.N. (Liesbeth) Hoogendijk is bestuurder van MantelzorgNL. Wil je contact? Mail dan naar l.hoogendijk@mantelzorg.nl.

Van links naar rechts: Karlijn Hillen, Marianne Kallen, Elisabeth van Oostrum, Dirk Jan van Swaay, Yvonne Hof en Frits Colnot. Vooraan zittend: Liesbeth Hoogendijk.

Rooster van aftreden raad van toezicht

Deze website maakt gebruik van cookies.