Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De raad van toezicht bestaat uit zes leden, te weten:

Mw. mr. E.J. (Elisabeth) van Oostrum – voorzitter
Elisabeth is voorzitter van MantelzorgNL sinds 1 oktober 2014. Daarvoor was zij acht jaar wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug met in haar portefeuille Maatschappelijke zorg (Wmo), Sociale Zaken, Jeugdbeleid, Onderwijs, Sport en Volksgezondheid. Als zodanig was zij onder meer verantwoordelijk voor de voorbereiding van de transities Participatiewet, AWBZ, Jeugdzorg en Passend onderwijs.

Mw. A (Akke) Albada
Akke Albada is per september 2020 lid van de Raad van Toezicht van MantelzorgNL. Akke heeft vanuit haar huidige functie bij het Integraal Kankercentrum veel kennis en ervaring op het gebied van digitalisering en innovatie en communicatie en technologie in de zorg. Daarnaast is zij Voorzitter vakgroep Zorgcommunicatie LOGEION (vakvereniging), bestuurder bij D66 in Amersfoort en bestuurslid technologie in de zorg, Zorg en Welzijn bij D66. Akke heeft lang ervaring opgedaan als jonge mantelzorger.

Dhr. drs. G (Geert) Gerritse
Geert Gerritse is een ervaren bestuurder met een breed profiel. Hij heeft veel functies gehad op gebied van vastgoed, wonen en wijk en stadsbeheer. Sinds begin 2020 is hij zelfstandig interimmanager en organisatieadviseur. Naast ervaring in de ‘harde’ sector kent Geert de volle breedte van het sociaal domein als voorzitter van de adviesraad Sociaal Domein in Houten. Geert heeft ervaring in een Raad van Toezicht en heeft eveneens de benodigde opleiding gevolgd. Geert is lid van de Raad van Toezicht sinds september 2020.

Dhr. D.J. (Dirk Jan) van Swaay
Dirk Jan van Swaay is in 2017 gekozen als penningmeester van MantelzorgNL. Dirk Jan is mantelzorger en werkt bij ING Bank. Hij is verantwoordelijk voor energietransitie en publiek- en private partnerships. Naast zijn werk is Dirk Jan bestuurder van de stichting De Kinderen van Annie MG Schmidt en per 1 januari 2018 lid van de Raad van Toezicht van STIB (Steunpunt Informele Zorg Breda)

Mw. drs.  K.J.A. (Karlijn) Hillen, (vice voorzitter)
Karlijn Hillen is Manager Bedrijfsvoering bij ONS, een grote welzijnsorganisatie voor Noord-Oost Brabant die gevestigd is in Oss. Daarnaast is zij ook lid van de Raad van Toezicht van Stichting Opella, een organisatie voor ouderen-, jeugd- en thuiszorg. Sinds 21 juni 2016 is zij bestuurslid bij MantelzorgNL.

Mw. drs. Y.M. (Yvonne) Hof
Yvonne Hof is op 21 juni 2016 aangetreden als bestuurslid van MantelzorgNL. Zij is Secretaris Raad van Bestuur en Lid Concernberaadbij Stichting de Opbouw in Utrecht, een organisatie waar ongeveer 5000 mensen werken die zorg en begeleiding bieden aan ouderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft een bedrijfskundige achtergrond en o.a. bij het Trimbos-instituut gewerkt.

Mw. L.W.M.N. (Liesbeth) Hoogendijk is bestuurder van MantelzorgNL. Wil je contact? Mail dan naar l.hoogendijk@mantelzorg.nl.