Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De raad van toezicht bestaat uit zes leden, te weten:

Mw. drs. H.J. (Henny) Sikken, voorzitter

Henny Sikken is sinds 1 oktober 2022 voorzitter van de raad van toezicht en technisch voorzitter van de ledenraad. Henny was tot 1 september 2022 voorzitter College van Bestuur van Stichting Openbaar onderwijs Wijk bij Duurstede. Op dit moment is zij met pensioen. Henny is o.a. bestuurslid van het landelijk Kwaliteits-instituut Dyslexie (NKD).

Mw. A (Akke) Albada

Akke Albada is per september 2020 lid van de raad van toezicht van MantelzorgNL. Akke heeft vanuit haar huidige functie bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) veel kennis en ervaring met digitalisering, innovatie, communicatie en technologie in de zorg. Daarnaast is zij voorzitter vakgroep Zorgcommunicatie LOGEION (vakvereniging), bestuurder bij D66 in Amersfoort en bestuurslid technologie in de zorg, Zorg en Welzijn bij D66. Akke heeft lang ervaring als jonge mantelzorger.

Dhr. drs. G (Geert) Gerritse

Geert Gerritse is een ervaren bestuurder met een breed profiel. Hij heeft veel functies gehad op het gebied van vastgoed, wonen en wijk en stadsbeheer. Sinds begin 2020 is hij zelfstandig interimmanager en organisatieadviseur. Naast ervaring in de ‘harde’ sector kent Geert de volle breedte van het sociaal domein vanuit zijn periode als voorzitter van de adviesraad Sociaal Domein in Houten. Op dit moment is hij voorzitter van de Coöperatie Opgewekt Houten, een energie-coöperatie en lid van de raad van toezicht van de Houtense Welzijnsorgansiatie (Van Houten & co). Geert is sinds september 2020 lid van de raad van toezicht van MantelzorgNL.

Dhr. D.J. (Dirk Jan) van Swaay

Dirk Jan van Swaay is sinds 2017 lid van de raad van toezicht van MantelzorgNL. Hij is lid van de auditcommissie. Dirk Jan werkt bij ING Bank waar hij verantwoordelijk is voor energie-transitie en publiek- en private partnerships. Naast zijn werk is Dirk Jan bestuurder van de stichting De Kinderen van Annie MG Schmidt en per 1 januari 2018 lid van de raad van toezicht van STIB (Steunpunt Informele Zorg Breda). Ook zit hij in de raad van commissarissen van Zero Emission Services BV. Tenslotte is Dirk Jan directeur/bestuurder van de Omgevingscoöperatie IJsselvallei en de Stichting Cultuur en Leefbaarheid IJsselvallei. 

Mw. drs.  K.J.A. (Karlijn) Hillen, vice voorzitter en voorzitter renumeratiecommissie

Karlijn Hillen is van 21 juni 2016 lid van de raad van toezicht. Tot voor kort bekleedde zij een bestuursfunctie in het onderwijs. Karlijn is lid van de raad van toezicht van Stichting Opella, een organisatie voor ouderen-, jeugd- en thuiszorg. Verder is zij voorzitter van de raad van toezicht van het Isendoorn college, in Warnsveld en Zutphen. Karlijn is voorzitter van de renumeratiecommissie.

Mw. drs. Y.M. (Yvonne) Hof

Yvonne Hof is op 21 juni 2016 aangetreden als lid van de raad van toezicht van MantelzorgNL. Zij is tevens lid van de auditcommissie. Yvonne is voorzitter van het college van bestuur Stichting Meerkring, voor primair onderwijs in Amersfoort, welke onderwijs biedt op 22 aangesloten basisscholen. Yvonne heeft een bedrijfskundige achtergrond en zij heeft o.a. bij het Trimbos-instituut gewerkt.

Wil je contact met een van de leden van de raad van toezicht? Mail dan naar de bestuurssecretaris van MantelzorgNL, José van Lent via j.vanlent@mantelzorg.nl.