Belangenbehartiging

MantelzorgNL komt op voor de belangen van mantelzorgers in Den Haag en bij gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat je als mantelzorger tijdig de juiste ondersteuning krijgt, zodat je zorg kunt combineren met ander bezigheden en niet overbelast raakt.

Daarom pleiten wij in Den Haag voor:

  • Toegankelijke respijtzorg (vervangende zorg)
  • Erkenning van mantelzorgers als partner in de zorg voor de naaste
  • Geld bedoeld voor mantelzorger moet ook bij hen terecht komen (en niet aan bijvoorbeeld lantaarnpalen worden besteed)

Hoe willen we dat bereiken?

We verzamelen signalen over de positie van mantelzorgers in de samenleving, waar we onze lobby op baseren.

Welke bronnen gebruiken we daarvoor?

  • De Mantelzorglijn en Juridisch Advies: welke vragen komen er binnen? Kunnen we daar een trend in ontdekken?
  • Eigen onderzoek, via het Nationaal Mantelzorg Panel, focusgroepen met mantelzorgers en lokale organisaties voor mantelzorgondersteuning.
  • Extern onderzoek, bijvoorbeeld Ecorys en SCP.
  • Correspondentennetwerk van lokale organisaties voor mantelzorgondersteuning, ambassadeursoverleg met individuele mantelzorgers

De bevindingen brengen we onder de aandacht bij verschillende ministeries (zoals Volksgezondheid en Sociale Zaken), de Tweede kamer en andere organisaties. Persoonlijk, maar ook via landelijke en sociale media.