Ga naar de inhoud

Belangenbehartiging

MantelzorgNL streeft naar een mantelzorgvriendelijke samenleving waarin mantelzorgers kunnen zorgen voor hun naaste op een manier die bij hen past en die zorg kunnen combineren met andere activiteiten zoals (vrijwilligers)werk, studie, familie en vrienden en hobby’s. MantelzorgNL zet zich in het bijzonder in voor mantelzorgers die overbelast zijn of waarvoor overbelasting dreigt.

Onze speerpunten zijn:

  • Preventie overbelasting: bijvoorbeeld door in te zetten op het belang van onafhankelijke cliëntondersteuning voor mantelzorgers en respijtzorg.
  • Wegnemen belemmerende regels
  • Voorkomen stapeling zorgkosten
  • Aandacht voor mantelzorgers in het keukentafelgesprek
  • Goede combinatie van mantelzorg en werk

Hoe willen we dat bereiken?

We verzamelen als netwerkorganisatie samen met onze partnerorganisaties continu signalen over de positie van mantelzorgers in de samenleving.

Dit doen wij onder andere met:

  • Mantelzorglijn en juridische ondersteuning: welke vragen komen er binnen? Kunnen we daar een trend in ontdekken?
  • Signalenscrum: twee maal per week bespreken we signalen uit pers en media, sociale media en persoonlijke contacten, kamerbrieven en extern overleg.
  • Eigen onderzoek; bijvoorbeeld via het Nationaal Mantelzorg Panel en focusgroepen met mantelzorgers en lokale organisaties voor mantelzorgondersteuning.
  • Extern onderzoek, bijvoorbeeld van het Sociaal Cultureel Planbureau (Evaluatie Langdurige Zorg), Mijnkwaliteitvanleven.nl.
  • Correspondentennetwerk, ambassadeursoverleg en Kennis van Zaken bijeenkomsten.

De bevindingen brengen we onder de aandacht bij verschillende ministeries (zoals Volksgezondheid en Sociale Zaken), de Tweede kamer en andere organisaties. Dit doen wij persoonlijk en via landelijke en sociale media.