Nieuws

Coronamaatregelen: veranderingen voor mantelzorgers per 1 juli

Per 1 juli is er een nieuwe stap gezet in de corona aanpak. Wat betekent dit voor mantelzorgers?

Vervoer in de auto

De afgelopen maanden was het in verband met besmettingsgevaar niet toegestaan met iemand uit een ander huishouden in de auto te zitten.

Per 1 juli mag je weer met mensen in de auto (of ander privévervoer) reizen die niet tot hetzelfde huishouden horen. Het advies is om dan een mondkapje te dragen.

Uitzondering op 1.5 meter

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar dit is niet altijd mogelijk. De overheid geeft aan dat de 1,5 in sommige situaties tijdelijk mag worden losgelaten.

Eén van de situaties waarbij er tijdelijk een uitzondering mag worden gemaakt, is contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders.

Dit geldt voor verschillende situaties. Loopt je naaste moeilijk? Dan kun je als mantelzorger een rolstoel duwen of gearmd lopen met je naaste, ook al kom je dan binnen de 1.5 meter.

Laat alleen op momenten dat dat noodzakelijk is de 1,5 meter tijdelijk los, en houd daarbuiten de afstand wel weer aan.

Verpleeghuizen

In de persconferentie van 24 juni gaf minister de Jonge van VWS aan dat als er in een verpleeghuis geen besmettingen zijn met corona, er vanuit de overheid geen beperkingen meer gelden voor bezoek. Zowel niet qua frequentie als qua aantal bezoekers.

Bij MantelzorgNL zijn we benieuwd hoe de verdere versoepeling zich de komende weken gaat ontwikkelen. Wij horen graag je ervaringen, klachten, suggesties voor verbeteringen en goede voorbeelden. Je kunt ons hierover bellen, mailen of appen via de Mantelzorglijn. Met jouw informatie kunnen wij waar nodig overleggen met het ministerie van VWS over verbeterpunten.

Meer informatie