Nieuws

De stand van zaken: vaccineren en mantelzorg

Bij de Mantelzorglijn krijgen we aanhoudend vragen over het vaccineren van mantelzorgers. Begrijpelijk, want als mantelzorger wil je graag zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Zodat jijzelf beschermd bent en de kans dat je uitvalt door corona zo klein mogelijk is. Je naaste is immers (deels) afhankelijk van jouw zorg.

Omdat we veel vragen krijgen, zetten we hieronder op een rijtje wat de stand van zaken is.

Geen voorrang voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers vragen zich af of zij voorrang krijgen bij het vaccineren. En of ze tegelijkertijd met degene voor wie ze zorgen de prik kunnen halen. Dat is helaas niet het geval. Mantelzorgers zijn niet als aparte groep opgenomen in de planning voor de vaccinatie. Daar was in de plannen van VWS wel even sprake van rond de jaarwisseling. Maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Dit betekent dat mantelzorgers géén voorrang krijgen.

Leeftijd en gezondheid zijn bepalend

Je leeftijd bepaalt wanneer je een vaccinatie krijgt. En onder de 60 speelt ook je gezondheid mee. Heb je een medische indicatie, dan ben je onder de 60 jaar eerder aan de beurt dan mensen zonder medische indicatie. Boven de 60 wordt puur naar leeftijd gekeken. Een medische indicatie betekent dat je een kwetsbare gezondheid hebt. Bijvoorbeeld omdat je chronische longproblemen hebt, hartproblemen, een nierziekte of overgewicht.

Dat je mantelzorger bent maakt voor het vaccineren niet uit. Daar kijkt de GGD niet naar als ze het moment bepalen waarop je aan de beurt bent.

Wel is het zo dat mensen die 60 jaar of ouder zijn als een van de eersten worden gevaccineerd. Een groot deel van de mantelzorgers valt binnen deze categorie en zit dus vrij ‘vooraan’ in de planning. Er is eind januari gestart met de 90-plussers. Komende weken zijn de 85+ en 80-plussers aan de beurt. Daarna volgende 70- en 60-plussers.

Meer weten over de planning van het vaccineren? Je leest het in de vaccinatiestrategie.

Let op:

  • Sommige instanties geven aan dat een mantelzorgverklaring helpt; dat is onjuiste informatie. Mantelzorgers krijgen géén voorrang, ook niet met een eventuele Mantelzorgverklaring.

Pgb-zorgverleners

Word je voor de zorg voor je naaste (deels) betaald vanuit een pgb? Pgb-zorgverleners worden voor de vaccinatie meegenomen in de verschillende groepen zorgmedewerkers. En krijgen via de SVB een uitnodiging voor de vaccinatie. Afhankelijk van je leeftijd ben je daardoor via je pgb-zorgverlenerschap som eerder aan de beurt dan puur op basis van je leeftijd. Dit is vooral het geval als je onder de 60 jaar bent.

Kijk voor meer informatie over het vaccineren van pgb-zorgverleners op de website van Per Saldo.

We blijven lobbyen

Alle bijna 5 miljoen mantelzorgers in Nederland voorrang geven bij het vaccineren is – hoe graag we dat ook zouden willen – niet mogelijk. En ook niet elke mantelzorger heeft voorrang nodig. Ondersteun je je buurvrouw bij de boodschappen, dan is er geen noodzaak. Lichtere mantelzorg kan vaak goed op 1,5 meter afstand door blijven gaan.

Maar er zijn groepen intensieve mantelzorgers die tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld ouders van zorg intensieve kinderen die thuis voor hun kind zorgen, of mantelzorgers van volwassen met Wlz-zorg thuis.

MantelzorgNL vindt dat mantelzorgers die in een kwetsbare situatie intensieve zorg leveren in aanmerking moeten komen voor versnelde vaccinatie.

Wij hebben dit de afgelopen periode intensief contact met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook over dit onderwerp is uitvoerig gesproken, maar helaas nog zonder positief resultaat. VWS geeft aan dat er op dit moment geen ruimte is voor voorrang. Wij blijven echter – in samenwerking met andere belangenorganisaties, zoals Iederin – bij het ministerie van VWS pleiten voor voorrang voor deze groep mantelzorgers.

Meer informatie

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent mantelzorg & vaccinatie? Houd onze nieuwsberichten in de gaten en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Bij de veelgestelde vragen over corona op onze website staat ook informatie over vaccineren.

Heb je een vraag of behoefte aan advies over je eigen situatie dan kun je bellen, mailen of appen met de Mantelzorglijn. Dit kan op werkdagen tussen 9 en 17 uur via 030 760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

Ook op de website van de Rijksoverheid vind je informatie over het vaccineren.