Nieuws

‘De zorg komt niet’: zo worden mantelzorgers geïnformeerd over personeelstekorten in de zorg

De afgelopen weken ontving MantelzorgNL diverse brieven van mantelzorgers met daarin de oproep om bij te springen in de zorg om de weggevallen professionele zorg op te vangen.

Bij zorg in de thuissituatie gaat het vooral om mededelingen zoals: ‘mogelijk is de frequentie en het aantal uren huishoudelijke hulp lager’, ‘wees zuinig op onze vakantiekrachten’ en ‘de zorg komt niet’.  Mantelzorgers die zorgen voor iemand in het verpleeghuis worden gevraagd om mee te helpen met bijvoorbeeld opruimen, koken, bed verschonen of te ondersteunen bij de dagbesteding.

Mantelzorger niet met vakantie

Daarbij is in alle brieven terug te lezen dat het zorgpersoneel toe is aan een welverdiende vakantie. Het pijnlijke gevolg is echter dat een kwart van de mantelzorgers in het Nationaal Mantelzorgpanel aangeeft dat hij deze zomer niet op vakantie kan, als gevolg van personeelstekort in de zorg. Simpelweg omdat de mantelzorger het aan niemand kan overdragen en zijn naaste niet in de steek wil laten.

Esther Hendriks, bestuurder MantelzorgNL:

‘Laat er geen misverstand over bestaan, iedereen verdient vakantie. Ook mantelzorgers moeten met een gerust hart op een welverdiende vakantie kunnen, daar zijn ook hun werkgevers weer bij gebaat. We zien in het onderzoek dat bijna 90% van de mantelzorgers zelf meer gaat doen. Van mantelzorgers die zorgen voor iemand in het verpleeghuis horen wij terug dat niet concreet is wanneer de hulp nodig is. Dit vergroot de onzekerheid bij de mantelzorger of de naaste in het verpleeghuis wel goed wordt verzorgd.’

Ga in gesprek

Zorgorganisaties hebben een zorgplicht, er zijn afspraken gemaakt over de zorg die zij leveren. Als het niet mogelijk is om dat na te komen, laat dan – op z’n minst – zien dat je oog hebt voor de gevolgen voor de mantelzorger, zoals de extra belasting die dit voor hen geeft. Poneer niet zomaar dat er minder professionele zorg kan worden gegeven,  maar ga eerst het gesprek aan met de mantelzorger. Dan kom je er achter hoe het met de mantelzorger gaat, wat de mantelzorger kan doen en misschien ook dat het de mantelzorger even niet lukt omdat er net een periode van overbelasting achter de rug is.

Hendriks: ‘Het is juist belangrijk dat we mantelzorgers overeind houden, anders wordt de vraag naar zorg alleen maar nog groter.’

Brieven

Bekijk brieven brieven die mantelzorgers ontvingen met de oproep om bij te springen.

Oproep

Ontving jij ook van je zorgorganisatie een brief met de vraag of je extra wilt komen helpen. Of met de aankondiging dat er deze zomer minder zorg bij je thuis komt? Wij ontvangen deze brieven graag. Je kunt ze mailen naar f.kusters@mantelzorg.nl

Lees de rapportage van het Nationaal Mantelzorgpanel over minder zorg in de zomerperiode.