Nieuws

Krijgen mantelzorgers voorrang bij een boostervaccinatie?

Aan de Mantelzorglijn krijgen we veel vragen van mantelzorgers die willen weten of zij met voorrang in aanmerking komen voor de boostervaccinatie. Hoe zit het nu met de vaccinatiecampagne voor de boosterprikken?

De boostervaccinatie is bedoeld als oppepper om de bescherming van de coronavaccinatie op peil te houden. De booster draagt bij aan een hogere bescherming tegen het coronavirus. De tijd tussen de laatste vaccinatie of een doorgemaakte besmetting en de boosterprik moet altijd minimaal 6 maanden zijn.

Stand van zaken boostervaccinatie

Als eerste krijgen bewoners van zorginstellingen, mensen van 60 jaar en ouder, mensen met downsyndroom en zorgmedewerkers een boostervaccinatie.

Mensen die thuis wonen krijgen een uitnodigingsbrief om een afspraak te maken. Als eerste krijgen thuiswonende 80-plussers een uitnodiging. Daarna wordt de groep 60-plus, van oud naar jong, uitgenodigd.

Als deze groepen geweest zijn, worden ook de overige Nederlanders uitgenodigd.

Mantelzorgers

Mantelzorgers krijgen geen voorrang bij de boostervaccinatie.  De uitnodiging voor de vaccinatie gebeurt op basis van leeftijd.

Tot half december konden 60-plussers tegelijk met hun partner of een mantelzorger gevaccineerd worden. Deze zogenaamde ‘partnerprik’ is inmiddels door grote drukte bij Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn niet meer mogelijk.

Pgb zorgverleners

Budgethouders ontvangen vrijdag 17 december of zaterdag 18 december 2021 via de SVB een uitnodiging voor de boosterprik voor hun pgb-zorgverleners.

Zorgverleners die werken op basis van een pgb via de Zorgverzekeringswet kunnen zich melden bij Solopartners.

Zie voor meer informatie het live-blog corona van Per Saldo.

Aangepast op 20 december

Meer informatie