Nieuws

MantelzorgNL stuurt brandbrief naar de Tweede Kamer over uitholling lokale mantelzorgondersteuning

Volgende week is er in de Tweede Kamer een debat over de VWS begroting van 2021. Ook mantelzorg zal daar aan de orde komen.

In een brief aan de Kamerleden vragen we aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers, niet alleen in coronatijd, maar ook op de lange termijn. We hebben echt geen tijd meer te verliezen. De noodzaak om juist nu mantelzorgers extra te ondersteunen en in beeld te hebben is groter dan ooit.

Hoe lang houden mantelzorgers het nog vol?

Zonder mantelzorgers zal het de zorg nog verder vastlopen, want mantelzorgers vangen heel veel op. Maar hoe lang houden mantelzorgers dat nog vol, als zij onvoldoende op steun kunnen rekenen?

De uitholling van de mantelzorgondersteuning op lokaal niveau blijkt onder andere uit de resultaten van de branchemonitor, het tweejaarlijks onderzoek dat MantelzorgNL heeft uitgevoerd onder haar achterban.

Hoe valt deze verschraling van de mantelzorgondersteuning op lokaal niveau te rijmen met de zorgplicht van gemeenten om mantelzorgers (op maat) te ondersteunen, te waarderen en met hen in gesprek te gaan?

Grote zorgen

MantelzorgNL maakt zich hier grote zorgen over. We kunnen niet op deze manier door gaan. Wat we zien tijdens de coronacrisis is pas het begin van wat nodig zal zijn in de toekomst.

Mantelzorgers, moeten kunnen rekenen op een goed niveau van ondersteuning. Zeker zij die in een extra kwetsbare situatie zitten, zodat ze op hun eigen wijze zorg kunnen verlenen. Dat is een voorwaarde om overbelasting te voorkomen en in de toekomst de zorg overeind te houden.

De huidige ondersteuning van mantelzorgers blijkt te knellen. En het zorgt ervoor dat de toekomstige zorgsituatie van kwetsbare dierbaren niet houdbaar is. Daarvoor is meer nodig. Alleen door de korte termijnoplossingen aan te vullen met blijvende aanpassingen kunnen we toewerken naar een oplossing voor de langere termijn.

Meer informatie