Nieuws

Minister beantwoordt vragen over de maatschappelijke waarde van mantelzorg

Minister De Jonge heeft de Kamervragen die Vera Bergkamp van D66 stelde naar aanleiding van ons onderzoek de maatschappelijke waarde van mantelzorg beantwoord. Zij vroeg de minister wat hij gaat doen met de uitkomsten van het onderzoek, hoe hij aankijkt tegen het grote aantal overbelaste mantelzorgers, hoe hij denkt regeldruk te gaan verlichten en hoe werkende – en jonge mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden.

De minister gaat in zijn reactie uitgebreid in op het akkoord ‘Samen sterk voor mantelzorg’ dat met verschillende partijen is gesloten. Werkgeversorganisatie VNO-NCW, het ministerie van Volksgezondheid, de Zorgverzekeraars, MantelzorgNL en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben hier hun handtekening onder gezet. In dit akkoord hebben deze partijen afgesproken hoe zij mantelzorgers beter gaan ondersteunen.

Mantelzorgverklaring

De minister gaat ook in op de mantelzorgverklaring, die op dit moment onderzocht wordt. Wat betreft de inzet op jonge mantelzorgers, meldt de minister dat ernaar wordt gestreefd hen vroegtijdig in beeld te krijgen en docenten en mentoren met hen in gesprek te laten gaan om maatwerkoplossingen te bieden. Maatwerkoplossingen en het bespreekbaar maken van mantelzorg op de werkvloer is ook de inzet van de inspanningen om uitval op de werkvloer te voorkomen.

De vragen en antwoorden

Wil je weten wat de minister precies antwoordde? Download dan de Kamervragen over de maatschappelijke waarde van mantelzorg