Nieuws

Tweede Kamer staat achter de plannen van 50Plus en D66 om mantelzorgers beter te ondersteunen

Afgelopen week stemde de Tweede Kamer voor de plannen van D66 en 50Plus om mantelzorgers tijdens de coronacrisis – en daarna – beter te ondersteunen.

Al eerder berichtten we over het plan van Vera Bergkamp dat mantelzorgers die vast zijn gelopen in het ingewikkelde zorgstelsel direct geholpen moeten worden.

Ook 50Plus zette zich in voor mantelzorgers: Van Otterloo en Sazias pleitten voor een mantelzorgverklaring, de mantelzorgtest en een uitbreiding van de Odensehuizen, ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun naasten.

Alle Kamerleden stemmen voor

Deze plannen kregen de steun van de héle Tweede Kamer, begin 2021 worden de plannen daarom verder uitgewerkt.

Waar gaat het om?

Op dit moment zijn er verkennende gesprekken bezig met een aantal partijen over een mantelzorgverklaring.

Met het ministerie wordt binnenkort het gesprek gestart om vastgelopen mantelzorgers nóg beter kunnen helpen.

De mantelzorgtest moet ervoor zorgen dat mantelzorgers sneller de juiste hulp en ondersteuning kunnen vinden.

Ook respijtzorg voor mensen die zorgen voor een naaste met dementie krijgt in 2021 speciale aandacht: samen met AlzheimerNL worden er extra Odensehuizen gerealiseerd.

Samenwerking in 2021

We danken Gerrit-Jan Otterloo en Leonie Sazias van 50Plus, en Vera Bergkamp van D66 met de overige coalitiepartijen voor hun inzet voor mantelzorgers, en gaan erop toezien dat de plannen in 2021 zo uitgevoerd gaan worden dat de positie van mantelzorgers werkelijk verbeterd wordt. We kijken uit naar verder samenwerking in 2021!