Nieuws

Tweede Kamer vraagt aan kabinet om een visie op mantelzorg

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de plannen van het nieuwe kabinet, is er een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen met een visie op mantelzorg te komen.

In het nieuwe regeerakkoord is er maar weinig aandacht voor mantelzorg, de Tweede Kamer zorgt er nu voor dat de aandacht die mantelzorgers verdienen er alsnog komt.

Aandacht voor mantelzorg

Fractie Den Haan en D66 dienden deze motie in, waarin ze vragen om een visie op de informele zorg. Mantelzorg speelt hier een belangrijke rol in en moet dus ook meegenomen worden, omdat ‘mantelzorgers zowel economisch als sociaal van grote maatschappelijke waarde zijn’. De Tweede Kamer omarmde dit voorstel, en het kabinet moet daar nu mee aan de slag.

MantelzorgNL maakte zich hiervoor de afgelopen weken hard richting de Tweede Kamerleden. Zo lieten we in onze reactie op het regeerakkoord onze zorgen over de plannen van de nieuwe regering al blijken. We riepen toen op tot een integrale visie en we zijn dan ook heel blij dat de Tweede Kamer hier gehoor aan heeft gegeven.

We trekken graag samen met het ministerie en andere belangenorganisaties op om ervoor te zorgen dat die visie er ook komt, en dat de positie van mantelzorgers hoog op de Haagse agenda blijft staan.