Leestijd 1-3 minuten

Ontspoorde mantelzorg

Als je de zorg voor je naaste niet meer aankunt, ontstaat het risico dat je dingen doet die je zelf liever niet zou willen. Je laat bijvoorbeeld het huis vervuilen, je scheldt op elkaar, je schiet uit je slof waarbij soms klappen vallen. Of je ziet geen andere uitweg dan je naaste op te sluiten of vast te binden. Vaak is er dan sprake van overbelasting. Waarbij de grenzen geleidelijk en onbedoeld overschreden zijn. Ook wel omschreven als ontspoorde mantelzorg.

Hoe ontstaat ontspoorde mantelzorg?

 • overbelasting en onmacht
 • niet de juiste vaardigheden hebben
 • te weinig kennis van de aandoening
 • de zorgvrager doet niet aardig tegen jou of is zelfs agressief
 • persoonlijke problemen

Verschillende vormen

 • Psychisch: bijvoorbeeld schelden door overbelasting. Dit is de meest voorkomende vorm.
 • Lichamelijk: bijvoorbeeld het verkeerd toedienen van medicijnen uit onwetendheid.
 • Verwaarlozing: bijvoorbeeld niet de juiste voeding geven.
 • Schending van rechten: bijvoorbeeld de zorgvrager niet meer betrekken bij besluiten over zijn of haar leven of iemand opsluiten.
 • Financieel: bijvoorbeeld het toe-eigenen van spullen zonder instemming van de betrokkenen.
 • Seksuele grensoverschrijding: als onbedoeld iemands seksuele grenzen worden overschreden, bijvoorbeeld als gevolg van miscommunicatie.

Hoe krijg je weer grip op de situatie?

Herken jij je in bovenstaande? Zo krijg je grip op de situatie:

Schakel hulp in 

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om zorg te delen.
 • Vraag bij de huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige een gesprek aan om persoonlijk advies en tips te krijgen passend bij je specifieke situatie.
 • Neem contact op met een lokale organisatie voor mantelzorgondersteuning.
 • Bij patiëntenverenigingen vind je informatie over de ziekte van je naaste en hoe je daarmee om kunt gaan.

Zorg voor balans

Om goed voor een ander te kunnen zorgen is het nodig om ook goed voor jezelf te zorgen. Dat is niet altijd eenvoudig. Probeer een goede balans te vinden tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor je naaste.

Hoe doe je dat:

 • Het helpt om te praten met familie, vrienden of buren en lotgenoten. Dit lucht op en geeft steun.
 • Overleg met je werkgever of je tijdelijk minder kunt werken of meer flexibel kunt werken.
 • Steunpunten mantelzorg  bieden vaak cursussen aan over balans, ook weten zij waar u lotgenotencontact of maatjes kunt vinden.