Doelgroepen

Mantelzorg tijdens de palliatieve fase

Wanneer iemand niet meer zal genezen, spreken we van de palliatieve fase. Mantelzorg in deze fase is vaak zwaar en ingewikkeld. Vanwege belangrijke medische beslissingen, het naderende levenseinde en vaak intensieve zorg.

Neem de tijd om te weten wat je nodig hebt

Iedereen is anders en heeft verschillende behoeften. Anderen kunnen je het beste helpen wanneer je weet wat je nodig hebt. Misschien heb je behoefte aan informatie over de ziekte? Of juist wat tijd om niet met zorgen bezig te zijn?

Neem de tijd om hierover na te denken of maak een afspraak met iemand om regelmatig even te bespreken hoe het met je gaat. Wellicht was vorige week iets nog niet nodig wat nu wel nodig is?

Kijk ook op Over palliatieve zorg

Praten over de dood

Praten over de dood doen we vaak niet zo gemakkelijk, we vinden dat lastig. Zeker wanneer het levenseinde in zicht is. Toch biedt het vaak rust wanneer duidelijk is wat de wensen zijn van degene die komt te overlijden. Ook juist voor na het overlijden.

Bekijk hiervoor eens de website van Doodgewoon bespreekbaar
en voor tips en hulpmiddelen op palliatievezorg.nl.

Hulp van anderen: VPTZ-vrijwilligers

Het is het overwegen waard om hulp in te schakelen van een vrijwilliger van de VPTZ. De VPTZ zijn Vrijwilligers in de Palliatief Terminale Zorg. Zij zijn opgeleid om juist in deze fase aanwezig te kunnen zijn.

Mantelzorgers geven aan dat zij veel steun hebben gehad aan deze vrijwilligers. Ze brengen rust en steun, bieden een luisterend oor en tonen begrip.

Zij leveren zo net die steun die zo nodig kan zijn in deze fase. Zie VPTZ

Zingeving & geestelijke verzorging

Wanneer het levenseinde van een dierbare in zicht komt,  is het goed om te weten wat een geestelijk verzorger voor jou kan betekenen. Je leven is volop in verandering en misschien zijn dingen die je eerst vanzelfsprekend vond, dat nu niet meer.

Hoe kijk je nu naar het leven? Wat vind je belangrijk? Hierover kun je met vriend en familie praten, maar soms blijf je nog met vragen achter. Een geestelijk verzorger kan je dan helpen.

Geestelijke verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Zij zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt. Zowel voor jou als voor jouw naaste wordt een aantal gesprekken met een geestelijk verzorger vergoed via een Centrum voor Levensvragen.

Meer weten? Kijk op:  Geestelijke verzorging

Of bel het Landelijk telefoonnummer begeleiding zingeving en levensvragen

Meer informatie