Leestijd 1-3 minuten

Zingeving & geestelijke verzorging: praten over levensvragen

Wanneer het levenseinde van een dierbare in zicht komt,  is het goed om te weten wat een geestelijk verzorger voor jou kan betekenen. Je leven is volop in verandering en misschien zijn dingen die je eerst vanzelfsprekend vond, dat nu niet meer.

Hoe kijk je nu naar het leven? Wat vind je belangrijk? Hierover kun je met vriend en familie praten, maar soms blijf je nog met vragen achter. Een geestelijk verzorger kan je dan helpen.

Geestelijke verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Zij zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt. Zowel voor jou als voor jouw naaste wordt een aantal gesprekken met een geestelijk verzorger vergoed via een Centrum voor Levensvragen.

Meer informatie nodig?