Leestijd 1-3 minuten

Afdeling Juridisch advies

Heb je vragen over wet- en regelgeving? De medewerkers van de Mantelzorglijn kunnen je vraag meestal goed beantwoorden. Is je vraag juridisch ingewikkelder of is een bemiddelende brief of bezwaar nodig? Dan zet de Mantelzorglijn je vraag door naar de afdeling Juridisch advies.

Wat kunnen we voor je doen?

 • uitzoeken hoe iets volgens de wet precies zit, wat je rechten zijn
 • met je meedenken over je situatie en erover praten
 • contact opnemen met een organisatie of je werkgever en namens jou
 • een verzoekschrift,  bemiddelingsbrief, klachtenbrief of bezwaarschrift schrijven

Welke ondersteuning wij inzetten, hangt af van jouw vraag.


Met welke vragen kun je terecht?

Je kunt bij ons terecht met vragen die te maken hebben met mantelzorg en bijvoorbeeld zorg, werk, wonen of vertegenwoordiging.

We geven je enkele voorbeelden

Zorg

 • Ik heb zorg aangevraagd bij de afdeling Wmo van de gemeente maar zij wijzen mijn aanvraag af. Kunnen jullie mij helpen de zorg tóch te krijgen?
 • Ik wil graag een persoonsgebonden budget voor de huishoudelijke hulp, maar de gemeente zegt dat mijn dochter wel kan komen helpen. Willen jullie mij helpen bezwaar in te dienen?
 • De wijkverpleegkundige en ik zijn het oneens over de zorgindicatie; kunnen jullie bemiddelen?
 • Mijn vrouw heeft gelogeerd bij de dagbesteding toen ik in het ziekenhuis lag. Nu krijg ik de rekening. Zorgverzekering en gemeente weigeren allebei te betalen; kunnen jullie bemiddelen?

Werk

 • Mijn werkgever weigert zorgverlof omdat hij vindt dat ik niet de mantelzorger ben. Kunnen jullie bemiddelen?
 • De sociale dienst vindt dat ik fulltime moet solliciteren, maar ik geef wel 25 uur per week mantelzorg aan mijn moeder. Kunnen jullie mij helpen vrijstelling van de sollicitatieplicht aan te vragen?

Wonen

 • Ik wil graag een mantelzorgwoning in de tuin, maar de gemeente zegt dat ik te weinig mantelzorg geef. Kunnen jullie een brief schrijven?
 • Ik heb een woningaanpassing nodig voor mijn zoon met lichamelijke beperkingen. De gemeente wil een andere verbouwing dan wij; kunnen jullie bemiddelen?
 • Ik heb medehuurderschap / urgentie aangevraagd bij de woningbouwvereniging. Dat is afgewezen. Heeft het zin om bezwaar te maken? En zo ja, kunnen jullie me daarbij helpen?

Vertegenwoordiging

 • Ik was curator voor mijn meervoudig beperkte zoon. Nu wil de rechter dit omzetten naar bewindvoering en mentorschap. Ik ben het daar niet mee eens. Hoe kijken jullie tegen de situatie aan?
 • Ik ben niet tevreden over de bewindvoerder; hoe vraag ik een andere aan?

Hulp bij bezwaar maken

Heb je een afwijzing gekregen op een aanvraag bij bijvoorbeeld de gemeente, het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, het UWV, CIZ of een andere overheidsinstantie? Dan kun je meestal bezwaar maken tegen het besluit.

Dit betekent dat je aangeeft dat je het niet eens bent met het besluit, hiervoor argumenten aandraagt en een heroverweging van het besluit vraagt. De afdeling Juridisch advies kan je hierbij helpen als het over mantelzorg gaat.

Meestal moet je een bezwaar binnen zes weken indienen. Dit is wettelijk vastgelegd. Geef daarom het liefst binnen drie weken na ontvangst van de afwijzing aan ons door dat je van deze dienst gebruik wilt maken.

Dien je je verzoek later in, dan kunnen wij niet garanderen dat we het bezwaarschrift op tijd klaar hebben. We kunnen eventueel wel een verzoek om uitstel indienen. Schatten wij in dat dat niet lukt, dan kunnen we je verzoek niet in behandeling nemen.

Let op:

Wij kunnen alleen helpen bij bezwaar. Krijg je een afwijzing, dan kun je naar de rechter gaan. Je gaat dan in beroep tegen het bezwaar. Hierbij kunnen we je niet helpen, dan verwijzen je door naar een advocaat.


Ook voor professionals

Ben je (zorg)professional, medewerker van een steunpunt mantelzorg of werkzaam bij een gemeente of woningbouwcorporatie? Ook dan kun je met je vragen bij ons terecht.

Contact

Onze juridische adviseurs zijn bereikbaar via de Mantelzorglijn, elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur, via 030 – 760 60 55, of per e-mail via mantelzorglijn@mantelzorg.nl.