Ga naar de inhoud
Hulp voor mantelzorgers

Juridisch advies

Ben je mantelzorger en heb je vragen over wet- en regelgeving? Dan kun je terecht bij onze juridische adviseurs. Zij kunnen je helpen met voorbeelden van juridische documenten en verwijzen naar het juiste lokale juridische loket. Ook helpen ze bij het schrijven van bezwaar- en verzoekschriften, klachtbrieven en andere officiële teksten.

Voor welk juridisch advies kun je terecht?

Je kunt bij ons terecht met alle vragen die te maken hebben met mantelzorg, zoals:

  • indicatiestelling voor de Wmo of de Wlz
  • communicatie met de gemeente
  • hulpmiddelen of vervoer
  • verlofregelingen
  • sollicitatieplicht
  • wonen

Hulp bij bezwaar maken

Lees meer over:

Steun en advies

Wij kunnen je ook helpen bij het schrijven van een bezwaarschrift tegen een besluit van bijvoorbeeld de gemeente of het CIZ. Daarbij moeten we ons houden aan de wettelijke termijn van zes weken. Geef daarom binnen twee weken na ontvangst van het besluit aan ons door dat je van deze dienst gebruik wilt maken.

Dien je je verzoek later in, dan kunnen wij niet garanderen dat we het bezwaarschrift op tijd klaar hebben. Schatten wij in dat dat niet lukt, dan nemen we je verzoek niet in behandeling.

Let op:

  • Wij kunnen je alleen helpen met een bezwaarschrift. Voor een beroepschrift verwijzen wij je door naar een advocaat.

Contact

Onze juridische adviseurs zijn bereikbaar via de Mantelzorglijn, elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur, via 030 – 760 60 55, of per e-mail via mantelzorglijn@mantelzorg.nl.