Leestijd 1-3 minuten

Ondersteuning van je gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van jou als mantelzorger. Heb je ondersteuning nodig om je zorgtaken goed te kunnen vervullen en volhouden? Neem dan contact op met je gemeente.

Om welke ondersteuning gaat het?

Je kunt bij je gemeente terecht voor bijvoorbeeld:

  • vervangende zorg of respijtzorg
  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor degene die je verzorgt
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis
  • behandeling of begeleiding van kinderen met een stoornis, beperking of aandoening

Het gaat hier om hulp en ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Hoe vraag je ondersteuning aan?

In elke gemeente is de ondersteuning weer anders ingericht. In veel gemeenten kun je terecht bij een Wmo-loket. Of bij een Centrum voor Jeugd en Gezin als het gaat om de zorg voor kinderen.

Er zijn ook gemeenten die ‘sociale wijkteams’ of ‘buurtteams’ hebben, die je benadert met jouw ondersteuningsvraag. Informeer bij je gemeente waar je moet zijn. Ook een ouderenadviseur of je huisarts kan je vertellen waar je terecht kunt.

Het keukentafelgesprek

Heeft degene voor wie je zorgt ondersteuning aangevraagd bij de gemeente? Dan wordt tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek besproken welke zorg en ondersteuning er nodig is. Lees meer over het keukentafelgesprek.