Leestijd 1-3 minuten

Mantelzorgconsulent

Een mantelzorgconsulent biedt voorlichting en advies, regelt bepaalde voorzieningen zoals respijtzorg en biedt je een luisterend oor. Op een mantelzorgconsulent kan een mantelzorger altijd terugvallen als het nodig is.

Ook zet een mantelzorgconsulent zich in om de positie van mantelzorgers te versterken. Soms zijn ze een ‘casemanager’, waarbij ze mantelzorgers gedurende langere tijd begeleiden.

Steeds vaker zijn mantelzorgconsulenten gespecialiseerd in het ondersteunen van een bepaalde groep mantelzorgers, bijvoorbeeld een consulent jonge mantelzorgers, Niet Aangeboren Hersenletsel, GGZ of mantelzorgers met een migrantenachtergrond.

Kosten

Deze ondersteuning is gratis. Het wordt gefinancierd door de gemeente vanuit de Wmo.

Waar?

Mantelzorgconsulenten werken vaak voor een steunpunt mantelzorg, een welzijnsorganisatie, organisatie voor informele zorg en soms voor de gemeente.